Strona główna / Rafał Wojtyniak (strona 3)

Rafał Wojtyniak

Z parafii św. Jana Pawła II

25 czerwca o godz. 5.20 grupa naszych parafian, wraz z proboszczem ks. Mikołajem Grają, wiernymi z parafii pw. św. Barbary i siostrami z zakonu Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP wyruszyła z pielgrzymką dziękczynną do Częstochowy. 

Czytaj więcej

Okolicznościowy turniej

W sobotę, 4 czerwca 2022 r. na boisku przy ulicy Szkolnej w Luboniu, odbył się okolicznościowy turniej piłkarski z okazji 25-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego (UKS) Jedynka Luboń. W turnieju uczestniczyło 10 zespołów w dwóch kategoriach wiekowych – orlicy i żaki.

Czytaj więcej

Wystawa w COP

W poniedziałek, 11 kwietnia w Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) przy ul. Kościuszki odbyła uroczysta wystawa najlepszych prac w konkursie architektonicznym na koncepcję rozbudowy i nadbudowy budynku zaplecza sportowego „Domu Sportowca” Stadionu Miejskiego w Luboniu przy ulicy Rzecznej 2.

Czytaj więcej

„Tułacze Serca”

W sobotę, 2 kwietnia w sali widowiskowej Szkoły Katolickiej w Luboniu, nasz Zespół Teatralny przedstawił sztukę pt. „Tułacze Serca”. Spektakl ten ukazuje historię tragicznych deportacji do Kazachstanu ludności polskiej, zamieszkałej na dawnych rubieżach wschodniej Polski.

Czytaj więcej

Stanisława Charmacińska – wspomnienie

W czwartek, 10 marca, w wieku 107 lat zmarła najstarsza mieszkanka Lubonia – Stanisława Charmacińska z d. Bartkowiakówna. Przed wojną udzielała się w Kole Śpiewu im. Ignacego Jana Paderewskiego, natomiast 83 lata temu „przewodniczyła” ostatnim przed II wojną światową dożynkom.

Czytaj więcej

Chwila refleksji

We wtorek 29 marca, w byłym obozie hitlerowskim w Żabikowie została odprawiona droga krzyżowa. Prowadził ją ks. Jakub Madajczyk, wikariusz parafii św. Barbary w Luboniu. Strażacy z OSP Luboń nieśli krzyż od stacji do stacji. Za nimi podążało kilkaset osób modląc się w intencji tutaj męczonych i zamordowanych oraz pokoju …

Czytaj więcej

Wieczorne i nocne czuwanie

Siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny zapraszają na czuwanie modlitewne w intencji naszej Ojczyzny i pokoju na Ukrainie, które odbędzie się wieczorem i nocą z soboty na niedzielę (26/27 lutego).

Czytaj więcej

Jubileusz 10-lecia ULTW

Na uroczystość z okazji 10-lecia Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku i inaugurację roku akademickiego 2021/2022 Rada Programowa zaprosiła gości i słuchaczy do Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym przez Jej Magnificencję Rektor UAM – prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską.

Czytaj więcej

Koncert patriotyczny

15 listopada, z okazji 103 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, w sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego odbył się koncert patriotyczny w wykonaniu poznańskiego chóru kameralnego Armia św. Jerzego.

Czytaj więcej

Przywróceni do łask

Michał (מיכאל – Któż jak Bóg), Gabriel (גבריאל – Bóg jest mocą), Rafał (רפאל – Bóg uzdrawia). Dla jednych to tylko imiona występujące w kalendarzu 29 września, dla innych – to trzech archaniołów, których imiona w swoim znaczeniu (języku hebrajskim) odnoszą się do Boga.

Czytaj więcej