Auto serwis Wiry

Sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki przy ulicy Krótkiej 8 w Luboniu

Berdychowski Volkswagen -  id5

Strona główna / Rafał Wojtyniak

Rafał Wojtyniak

U Edmunda Bojanowskiego – zaproszenie

W roku 2021 Federacja Zgromadzeń Sióstr Służebniczek NMP przeżywała 150. rocznicę śmierci swojego założyciela, bł. Edmunda Bojanowskiego (1814 – 1871). Z tej racji od dnia 7 sierpnia ubiegłego roku do września 2022r. obchodzimy w naszych Zgromadzeniach Rok Jubileuszowy. Ponadto, 5 września br. mija 50. rocznica uroczystości jakie miały miejsce w …

Czytaj więcej

Z parafii św. Jana Pawła II

25 czerwca o godz. 5.20 grupa naszych parafian, wraz z proboszczem ks. Mikołajem Grają, wiernymi z parafii pw. św. Barbary i siostrami z zakonu Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP wyruszyła z pielgrzymką dziękczynną do Częstochowy. 

Czytaj więcej

Okolicznościowy turniej

W sobotę, 4 czerwca 2022 r. na boisku przy ulicy Szkolnej w Luboniu, odbył się okolicznościowy turniej piłkarski z okazji 25-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego (UKS) Jedynka Luboń. W turnieju uczestniczyło 10 zespołów w dwóch kategoriach wiekowych – orlicy i żaki.

Czytaj więcej

Wystawa w COP

W poniedziałek, 11 kwietnia w Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) przy ul. Kościuszki odbyła uroczysta wystawa najlepszych prac w konkursie architektonicznym na koncepcję rozbudowy i nadbudowy budynku zaplecza sportowego „Domu Sportowca” Stadionu Miejskiego w Luboniu przy ulicy Rzecznej 2.

Czytaj więcej

„Tułacze Serca”

W sobotę, 2 kwietnia w sali widowiskowej Szkoły Katolickiej w Luboniu, nasz Zespół Teatralny przedstawił sztukę pt. „Tułacze Serca”. Spektakl ten ukazuje historię tragicznych deportacji do Kazachstanu ludności polskiej, zamieszkałej na dawnych rubieżach wschodniej Polski.

Czytaj więcej

Stanisława Charmacińska – wspomnienie

W czwartek, 10 marca, w wieku 107 lat zmarła najstarsza mieszkanka Lubonia – Stanisława Charmacińska z d. Bartkowiakówna. Przed wojną udzielała się w Kole Śpiewu im. Ignacego Jana Paderewskiego, natomiast 83 lata temu „przewodniczyła” ostatnim przed II wojną światową dożynkom.

Czytaj więcej