Strona główna / Aktualności / Z parafii św. Jana Pawła II

Z parafii św. Jana Pawła II

25 czerwca o godz. 5.20 grupa naszych parafian, wraz z proboszczem ks. Mikołajem Grają, wiernymi z parafii pw. św. Barbary i siostrami z zakonu Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP wyruszyła z pielgrzymką dziękczynną do Częstochowy. 

Nasi parafianie chcieli podziękować Matce Bożej za dziesięć lat istnienia parafii i wszystkie łaski, Siostry Służebniczki za Rok Jubileuszowy bł. Edmunda Bojanowskiego (150. rocznica śmierci założyciela zakonu). Wszyscy chcieliśmy powierzyć Matce Bożej osobiste intencje i podziękować za wszystkie otrzymane łaski w naszych parafiach, rodzinach, wspólnotach.

Do sanktuarium na Jasnej Górze dotarliśmy ok. godz. 11. Główne uroczystości związane z obchodami Roku Jubileuszowego rozpoczęły się na murach klasztoru inscenizacją z udziałem dzieci, zorganizowaną przez Siostry Śląskie, a przedstawiającą początki działalności bł. Edmunda Bojanowskiego. O godz. 12 rozpoczęła się Msza św. transmitowana przez Telewizję Trwam. Uczestniczyli w niej licznie zgromadzeni pielgrzymi, siostry służebniczki z czterech gałęzi: Dębickiej, Starowiejskiej, Śląskiej i Wielkopolskiej wraz z Matką Generalną Rafałą Kisiel. Wśród kapłanów celebrujących Eucharystię był również nasz proboszcz. O godz. 15 odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, uroczystość kończyła się o godz. 16.15 odmówieniem Różańca Świętego, po którym błogosławieństwa udzielił wszystkim pielgrzymom ks. Mikołaj Graja. Między poszczególnymi częściami uroczystości był czas na indywidualną modlitwę przed cudownym obrazem Matki Bożej, zwiedzanie sanktuarium, posiłek i odpoczynek. Pełni wrażeń po zrobieniu grupowego zdjęcia, o godz. 19.45 wyruszyliśmy w powrotną drogę do Lubonia. Pielgrzymka zakończyła się o północy.

Halina Gościewska

fot. Zb. Haliny Gościewskiej

 

 

W tym roku mija dziesięć lat od momentu powstania naszej parafii.

1 lipca 2012 r. erygował ją ks. abp Stanisław Gądecki, wydzielając tzw. Luboniankę z parafii pw. św. Barbary w Luboniu. Pierwszym proboszczem parafii pw. bł. Jana Pawła II został ks. Paweł Dąbrowski. Od 1 lipca 2019 r. jej proboszczem jest natomiast ks. Mikołaj Graja.

3 lipca br. o godz. 11.30 podczas uroczystej Mszy św., której przewodniczył ks. bp Grzegorz Balcerek, dziękowaliśmy Bogu za dziesięć lat istnienia parafii, za wszystkich kapłanów, którzy u nas posługiwali i którzy są z nami obecnie, za wszystkie łaski, które w tym czasie każdy z nas otrzymał. Mszę św. koncelebrowali kapłani z okolicznych parafii wraz z budowniczym naszej świątyni ks. kan. Bernardem Cegłą i dziekanem Dekanatu Lubońskiego ks. kan. Romanem Poźniakiem. Obecni podczas Eucharystii byli licznie zgromadzeni parafianie, biorący czynny udział w Liturgii, czytający Słowo Boże i wezwania do modlitwy powszechnej, śpiewający psalmy i niosący dary do ołtarza. Ks. bp w słowie wygłoszonym do parafian i naszych duszpasterzy dziękował za zaangażowanie w tworzeniu wspólnoty zarówno kapłanom, jak również członkom grup parafialnych i parafianom, nie omieszkał wspomnieć o budowie Domu Parafialnego i konsekracji świątyni. Po Mszy św. ks. biskup wręczył akty nominacyjne członkom pierwszej w naszej parafii Radzie Duszpasterskiej i Ekonomicznej. Rady będą wspierały ks. proboszcza w pracy duszpasterskiej do 30 czerwca 2026 roku. W skład Rady Duszpasterskiej weszli: Urszula Drajer, Krzysztof Flagmański, Halina Gościewska, Krzysztof Konieczny, Marcin Nowicki, Anna Otocka, Kinga Pielin, Mikołaj Radziszewski, Daria Mazurek-Sokalska, Halina Terczewska. Radę Ekonomiczną współtworzyć będą: Justyna Gazda, Andrzej Klem, Dariusz Korbas, Michał Pilarski.

Halina Gościewska

fot. Rafał Otocki

Rafał Wojtyniak

Sprawdź również

XII Wielkopolskie Spotkanie Sportowo-Integracyjne Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W sobotę, 18 maja słuchacze ULTW wzięli udział w Sportowym Święcie Wielkopolskich Seniorów w Sierakowie. …

Wykład dla Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku

„Młodości! Ty nad poziomy wylatuj, a okiem słońca ludzkości całe ogromy przenikaj z końca do …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *