Strona główna / Aktualności / „Czas na zmiany – czas na koalicję”. Wywiad z Piotrem Karolem Potempa kandydatem na Burmistrza Lubonia
Piotr Karol Potempa - kandydat na Burmistrza Miasta Luboń z Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicja Mieszkańców Lubonia

„Czas na zmiany – czas na koalicję”. Wywiad z Piotrem Karolem Potempa kandydatem na Burmistrza Lubonia

Wywiad z Piotrem Karolem Potempa kandydatem na burmistrza Miasta Luboń z Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicja Mieszkańców Lubonia.

Gazeta Lubońska: Proszę przedstawić swoją postać.

Piotr Karol Potempa: Jak zapewne Państwo wiedzą, w szczególności osoby, które obserwują mój profil na Facebooku, ukończyłem studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia MBA z zarządzania biznesem na The Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii. Od 1994 roku prowadzę własną działalność gospodarczą w formie spółki (w tym roku przypada rocznica 30 lat na rynku). Jestem zaangażowany społecznie jako przedsiębiorca, od wielu lat pełnię funkcję Przewodniczącego Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych im. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu, gdzie reprezentuję przedsiębiorców i pracodawców oraz aktywnie działam na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Wielkopolsce, w tym także wśród młodzieży. Jestem człowiekiem dialogu. Współpracuję z ośrodkami mediacji oraz centrami wsparcia przedsiębiorców.

Piotr Karol Potempa - kandydat na Burmistrza Miasta Luboń z Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicja Mieszkańców Lubonia
Piotr Karol Potempa – kandydat na Burmistrza Miasta Luboń z Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicja Mieszkańców Lubonia; fot. Paweł Wolniewicz

Dodatkowo zawodowo pełnię funkcję mediatora sądowego, w szczególności w sporach gospodarczych oraz sporach zbiorowych. Jestem mediatorem w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu. Realizuję też kontrakty jako Interim Manager – jako zawodowy specjalista od zarządzania na wysokich stanowiskach w firmach, których celem jest zawsze podniesienie wartości firmy.

Prywatnie interesuję się literaturą anglojęzyczną oraz amerykańską. Jestem kinomaniakiem (kino musi być obecne w Luboniu). Moją pasją są też podróże, w szczególności co roku jak jest to możliwe zwiedzam Stany Zjednoczone Ameryki (USA). Pasjonują mnie też Bieguny Ziemi – Arktyka i Antarktyda. Byłem już turystycznie na Spitsbergenie (Arktyka), a przede mną podróż i rejs na Antarktydę.

Udzielam się sportowo, lubię bieganie (ukończyłem maraton), pływanie oraz rower – w planach triathlon.

GL”: Co skłoniło Pana do ubiegania się o stanowisko burmistrza naszego miasta?

P.K.P.: Obserwowałem działania Pani Burmistrz przez ostatnie dwie kadencje i z tego, co zauważyłem przez ostatnie lata, zarówno ja, jak i mieszkańcy Lubonia nie widzą skutecznych rozwiązań Pani Burmistrz w wielu obszarach istotnych dla mieszkańców, w szczególności: infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa naszych mieszkańców, jakości powietrza i ochrony środowiska, profilaktyki zdrowotnej, inwestycji i przedsiębiorczości. Z drugiej strony niepokojący jest planowany poziom zadłużenia miasta i koszty obsługi długu, co w mojej ocenie ograniczy możliwości rozwoju miasta w kolejnych latach. W związku z tym jako skuteczny i doświadczony manager dostrzegam konieczność zmiany w sposobie zarządzania miastem i realizacji określonych celów. Stąd też moje hasło wyborcze „Czas na zmiany – czas na koalicję”.

GL”: Jakie doświadczenie i kwalifikacje czynią Pana odpowiednim kandydatem na to stanowisko?

P.K.P.: Moim zdaniem, jestem odpowiednim kandydatem na burmistrza naszego miasta – przede wszystkim doświadczenie, doświadczenie i po raz trzeci doświadczenie zawodowe – 30 lat pracy jako manager. Dodatkowo posiadam pełen zakres kwalifikacji zdobytych w kraju i za granicą, o których pisałem wyżej oraz kompetencje społeczne i komunikacyjne. I jeszcze raz podkreślę, jestem człowiekiem dialogu, co jest niezbędną kwalifikacją na funkcję burmistrza miasta.

GL”: Jakie jest Pana dotychczasowe zaangażowanie i sukcesy w działaniach na rzecz mieszkańców, miasta czy samorządu lubońskiego?

P.K.P.: Jako mieszkaniec naszego miasta często rozmawiam z sąsiadami o wspólnych problemach, a dodatkowo jako Przewodniczący Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych im. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu monitoruję sytuację przedsiębiorców w całej Wielkopolsce, a w szczególności w mieście Luboń, gdzie prowadzę swoją firmę. Dodatkowo świadczę też bezpłatne dyżury mediatora sądowego dla przedsiębiorców z Lubonia i Wielkopolski. Przy współpracy z radnymi KWW Koalicja Mieszkańców Lubonia zebraliśmy zespół osób, zaangażowanych w sprawy miasta i wspólnie działamy dla dobra mieszkańców naszego miasta. Dotychczas odnosiłem sukcesy w sferze gospodarczej, zarządzając zarówno małymi, średnimi oraz dużymi przedsiębiorstwami i chciałbym je przenieść na poziom samorządu lubońskiego.

GL”: Jakie są Pana główne cele i priorytety, jeśli zostanie Pan wybrany na burmistrza?

P.K.P.: Wiem, że w „małych ojczyznach” najważniejsze jest reagowanie na bieżące potrzeby ludzi żyjących w lokalnych społecznościach, podejmowanie inicjatyw, z którymi wychodzą m ieszkańcy i słuchanie ich głosu. W związku z tym moim priorytetami są: rozwój infrastruktury i przedsiębiorczości, zwiększenie bezpieczeństwa i podniesienie świadomości ekologicznej, zwiększenie aktywności sportowej i kulturalnej, wzmocnienie poczucia więzi społecznych wśród mieszkańców, aktywizacja seniorów oraz wsparcie w rozwoju społecznym i indywidualnym dzieci i młodzieży, profilaktyka zdrowotna – planuję powołanie Centrum Rekreacji i Profilaktyki Zdrowotnej wraz z infrastrukturą basenową (zadanie inwestycyjne w oparciu o środki zewnętrzne pozyskane na ten cel).

GL”: Jak zamierza Pan zarządzać finansami miasta w taki sposób, aby zapewnić równowagę między potrzebami społecznymi, a odpowiedzialnością finansową?

P.K.P.: Trudno będzie zarządzać finansami miasta przy blisko 80 – milionowym zadłużeniu (wg Uchwały budżetowej na koniec 2024 roku prognozowane zadłużenie 77 321 790,40 zł) oraz dodatkowymi kosztami związanymi z obsługą długu, które na rok 2024 wynoszą 4 mln złotych (odsetki) oraz spłaty długu w wysokości 7,9 mln zł. W mojej ocenie, pierwszym posunięciem będzie audyt finansowy w zakresie wszystkich umów związanych z długiem, szczególnie pod kątem ich oprocentowania i kosztów obsługi. W zależności od jego wyników zostaną podjęte odpowiednie kroki, w tym restrukturyzacja lub konsolidacja długu. Zakładam także możliwość emisji papierów wartościowych. Obligacje dają tańsze i bardziej elastyczne możliwości zarządzani a długiem. Chciałbym też prowadzić ciągły monitoring długu i stanu finansów spółek. Racjonalna gospodarka finansami publicznymi będzie dla mnie podstawą do planowania i realizacji zadań.

GL”: W jaki sposób planuje Pan angażować się wespół z mieszkańcami w sprawy miasta i słuchać ich potrzeb oraz opinii?

P.K.P.: Chciałbym zaangażować do ściślejszej współpracy wszystkie organizacje gospodarcze i pożytku publicznego w celu pozyskania informacji i opinii od mieszkańców w zakresie bieżących potrzeb. Dodatkowo powołam społeczne zespoły ekspertów, doradców celem wypracowania właściwych rozwiązań w obszarach interesujących mieszkańców Lubonia. Oczywiście będę też pełnił osobiście dyżury dla mieszkańców, żeby umożliwić wzajemn ą lepszą komunikację oraz dialog.

GL”: Jakie działania podejmie Pan, aby poprawić infrastrukturę naszego miasta?

P.K.P.: Zamierzam skupić się na pozyskaniu jak największej ilości środków zewnętrznych w celu realizacji nowych inwestycji, w tym na budowę dróg, ścieżek rowerowych i chodników. Nie ukrywam, że liczę na korzystne warunki, wynikające z uruchomienia środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), oraz ścisłej współpracy z odpowiednimi ministerstwami, w tym Ministerstw a Infrastruktury, Ministerstw a Sportu i T urystyki, Ministerstw a Kultury i Dziedzictwa Narodowego itp.

GL”: Jakie są Pana plany dotyczące ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w naszym mieście?

P.K.P.: Moje doświadczenie zawodowe związane jest także z branżą odnawialnych źródeł energii, które są gwarantem czystego powietrza, czystej energii, w związku z tym, Luboń wreszcie powinien wejść na drogę rozwoju w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Konieczne jest także zwiększenie obszarów zielonych na terenie miasta, dbałość o te miejsca i ich rozwój. Będę stawiał też na nowoczesne rozwiązania w zakresie zużycia i pozyskania energii, w szczególności w obiektach użyteczności publicznej. Wyzwania klimatyczne oraz oczekiwania mieszkańców co do poprawy jakości życia będą priorytetem w moich działaniach.

GL”: Jakie kroki podejmie Pan w celu zwiększenia bezpieczeństwa naszych mieszkańców?

P.K.P.: W mojej ocenie, warunkiem zwiększenia bezpieczeństwa naszych mieszkańców będzie prewencja w oparciu o większą aktywność patroli służb mundurowych, reorganizacja pracy Straży Miejskiej, mobilny/lotny monitoring. Poprawię bezpieczeństwo na drogach, budując ronda, bezpieczne skrzyżowania, doświetlenie ulic i przejść dla pieszych, a przede wszystkim położę nacisk na wprowadzenie odpowiednich zmian w ruchu drogowym, chroniących pieszych i rowerzystów w rejonie szkół, przedszkoli oraz innych obiektów publicznych. Zakładam także bezpośrednią komunikację z mieszkańcami, dotyczącą wszystkich zagrożeń związanych z bezpieczeństwem osobistym i majątkowym mieszkańców, także w obszarze cyberprzestrzeni. Uświadamianie różnych zagrożeń mieszkańcom jest najlepszą formą zwiększania ich bezpieczeństwa. Chciałbym uruchomić też program społeczny we współpracy z Policją pod nazwą Sąsiad pilnuje.

Wywiad przygotował i przeprowadził Paweł Wolniewicz

Piotr Karol Potempa - kandydat na Burmistrza Miasta Luboń z Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicja Mieszkańców Lubonia
Piotr Karol Potempa – kandydat na Burmistrza Miasta Luboń z Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicja Mieszkańców Lubonia; fot. Paweł Wolniewicz

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

Sprzątanie brzegów Warty

X Sprzątanie Brzegów Warty, Odry oraz innych rzek i jezior w Polsce

20 kwietnia (sobota) o godz. 10 na Plaży Miejskiej przy ul. Rzecznej w Luboniu spotykamy …

Życie w Ośrodku Kultury

5 komentarzy

  1. królik z kapelusza się nie przyjmie w Luboniu.Straci na tym tylko Koalicja Mieszkańców,już raz startował /obcy/ w wyborach -Walny z Komornik.

  2. Nie znam człowieka. Czy mieszka w Luboniu?

  3. Spadochroniarz z Śmigla.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *