Strona główna / Aktualności / Lubońskie szkoły u progu nowego roku szkolnego

Lubońskie szkoły u progu nowego roku szkolnego

4 września we wszystkich lubońskich szkołach, tak jak w całym kraju, uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny. Z jakim potencjałem, a może z jakimi deficytami wkroczyła nasza miejska oświata w nowy rok? zapytaliśmy o to Zastępcę Burmistrz Lubonia Panią Dorotę Franek. 

We wszystkich mediach można ostatnio przeczytać, że nauczyciele w całej Polsce odchodzą z zawodu, a szkoły mierzą się z niedoborem kadrowym. Zjawisko to występuje w różnej skali i w różnym nasileniu w zależności od rejonu kraju. I chociaż Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek uspokaja i bagatelizuje sprawę, to jednak nie ma już w szkołach tak licznej jak niegdyś młodej generacji pedagogów, którzy stanowiliby bezpieczne następstwo starzejącej się kadry nauczycielskiej. Ogłaszane w mediach podwyżki pensji dla młodych początkujących w zawodzie nauczycieli są jedynie wyrównywaniem ich pensji wobec najniższej krajowej i na pewno nie są atrakcyjne dla młodych, wykształconych osób.

Jak w tym zakresie wygląda sytuacja w lubońskich szkołach – 1 września, w dniu redagowania tego tekstu, na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu widniało 18 ogłoszeń o wakatach w lubońskich placówkach oświatowych, jednak większość z nich dotyczy nauczania przedszkolnego, co też jest bolączką ostatnich lat. Jak potwierdza Wiceburmistrz Dorota Franek, w lubońskich placówkach szkolnych brakuje dwóch polonistów, jednego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, jednego nauczyciela współorganizującego proces kształcenia i jednego nauczyciela wychowania przedszkolnego. Dyrektorzy intensywnie poszukują pracowników i miejmy nadzieję, że te braki zostaną uzupełnione, tym bardziej, że w tym roku zarządzenie ministra znosi limity nadgodzin dla nauczycieli. Jest to racjonalna reakcja władz oświatowych na braki kadrowe.

Jak co roku, przeprowadzono w lubońskich szkołach remonty – malowanie sal, wymianę podłóg czy oświetlenia. Pamiętać należy, że utrzymanie placówek oświatowych w dużej mierze przekracza rządową subwencję oświatową i jest ogromnym obciążeniem dla samorządów lokalnych. W Luboniu zaplanowane wydatki na zadania oświatowe w roku 2023 zawierają się w kwocie 68 mln 200 tys. Z czego subwencja oświatowa i inne dotacje stanowią 34 mln 800 tys. Łatwo z tych danych wyliczyć, ile trzeba wyłożyć z budżetu Miasta.

Mimo tych obciążeń, jak zapewnia Pani Wiceburmistrz, jesteśmy dobrze przygotowani do nowego roku szkolnego: otwarto wystarczającą ilość oddziałów klasowych, które liczą – w liceum – 26 do 30 uczniów, w szkołach podstawowych oddziały klas pierwszych – do 25 uczniów, klasy drugie i trzecie – do 28 uczniów, natomiast klasy 4-8 – do 29 uczniów.

W edukacji ważne jest także wychowywanie i rozwój osobowościowy dzieci i młodzieży, która we współczesnym świecie narażona jest na tysiące bodźców, które często utrudniają lub zaburzają jej rozwój emocjonalny. Stąd zaplecze pedagogiczne jest nieodzowne w pracy dzisiejszej szkoły. W każdej lubońskiej placówce zatrudniony jest pedagog i psycholog w pełnym wymiarze etatu, a więc tak potrzebna pomoc pedagogiczno-psychologiczna jest zapewniona – uczniom oraz ich rodzicom. Szkoły współpracują z lokalnymi instytucjami wspierającymi środowisko domowo-rodzinne uczniów, np. z miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z Centrum Wspierania i Pomocy Rodzinie, z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także z policyjnym Zespołem Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii.

Ponadto od 2012 roku w Luboniu funkcjonuje Program stypendialny wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Luboń. Również i w tym roku szkolnym najzdolniejsi artyści, sportowcy i naukowcy mogą liczyć na finansowe wsparcie ich talentów i pasji. Do 15 września trwa kolejny nabór wniosków.

W dynamicznie zmieniającym się świecie pojawiają się nowe wyzwania, także dla szkół. Mowa tu o uczniach między innymi z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii i Bułgarii, którzy są częścią lubońskiej szkolnej społeczności. Dla nich, stosownie do indywidualnych potrzeb, organizowane są dodatkowe lekcje języka polskiego. Podejmowane są też w ramach działań włączających projekty ogólnokulturowe, ułatwiające tym uczniom oraz ich rodzinom integrację z nowym środowiskiem.

Mimo różnorodnych ogólnosystemowych ograniczeń, lubońska oświata, jak zapewnia Pani Wiceburmistrz Dorota Franek, jest dobrze przygotowana do nowych wyzwań i zadań.

Życzymy więc powodzenia w nowym roku szkolnym – uczniom samych sukcesów i intensywnego, wielostronnego rozwoju, a kadrze pedagogicznej satysfakcji i zadowolenia z pracy mimo wszelkich niedomogów systemu.

Opracowała na podstawie informacji pozyskanych z Wydziału Oświaty, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta Luboń – Aleksandra Radziszewska

4 września we wszystkich lubońskich szkołach, tak jak w całym kraju, uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny. fot. Paweł Wolniewicz

Rafał Wojtyniak

Sprawdź również

XII Wielkopolskie Spotkanie Sportowo-Integracyjne Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W sobotę, 18 maja słuchacze ULTW wzięli udział w Sportowym Święcie Wielkopolskich Seniorów w Sierakowie. …

Wykład dla Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku

„Młodości! Ty nad poziomy wylatuj, a okiem słońca ludzkości całe ogromy przenikaj z końca do …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *