Strona główna / Aktualności / Siewca Roku 2022

Siewca Roku 2022

„Cieszę się, że w naszym mieście jest wiele aktywnych osób, które z wielkim zaangażowaniem podejmują różne inicjatywy. Widać ich na niemal każdej płaszczyźnie: sportowej, kulturalnej czy społecznej, a ja mam to szczęście codziennie z nimi współpracować. To właśnie dzięki nim Miasto rozwija się, a my – mieszkańcy kształtujemy tożsamość społeczną. Gdy utożsamiam się z Luboniem, zależy mi na tym miejscu, aby było spokojne, czyste, aby stawało się piękniejsze, aby relacje między ludźmi były dobre. Skoro mi zależy, to robię coś w tym kierunku. Takich osób, którym zależy, jest w Luboniu wiele…” – powiedziała Burmistrz Małgorzata Machalska.

Tradycyjnie przy wejściu witali przybywających włodarze miasta – burmistrzowie i przewodniczący RML, od lewej: Piotr Izydorski, Teresa Zygmanowska, Paweł Krzyżostaniak, Małgorzata Machalska, Michał Popławski i Dorota Franek   fot. Paweł Wolniewicz

 

Uroczysta gala odbyła się w piątek, 17 lutego 2023 r. w hali Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (LOSiR) przy ul. Hugona Kołłątaja 2. Lubonianie licznie przybyli fetować wybitnych mieszkańców naszego miasta. Tradycyjnie przy wejściu witali przybywających włodarze miasta – burmistrzowie i przewodniczący Rady, kierownicy i pracownicy Magistratu. Galę rozpoczął występ zwyciężczyni Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza w Luboniu 2022 – Julii Mróz, która zaprezentowała się w utworze pt. „Szklana Pogoda”, uroczystą imprezę prowadził Mariusz Kwaśniewski – legenda poznańskiej radiofonii. Najpierw powitał gości. Byli wśród nich przedstawiciele samorządów sąsiednich gmin, społecznicy oraz licznie reprezentowani mieszkańcy. Następnie prowadzący zaprosił na scenę burmistrz Małgorzatę Machalską i przewodniczącą Rady Miasta – Teresę Zygmanowską, które nawiązując do uroczystości, skierowały do widowni ciepłe słowa. Przyszedł czas na medale i statuetkę.

 

Medale „Zasłużony dla Miasta Luboń” przyznawane przez Radę Miasta otrzymali:

Stanisław Butka – jego sukcesy na niwie biznesowej zostały wielokrotnie docenione w Luboniu. Wyszkolił ponad dwustu uczniów w zawodzie piekarza, cukiernika i sprzedawcy. Jest zaangażowany w działania na rzecz umacniania, propagowania i rozwoju polskiego piekarstwa. Kibicom sportowym pan Stanisław znany jest przede wszystkim jako prezes Klubu Sportowego Lech Poznań, w trudnych dla klubu latach 1999-2000, prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej (1997-2000) oraz prezes Lubońskiego Klubu Sportowego. Hojność Stanisława Butki, dobre serce, zaangażowanie w życie lubońskiej społeczności zasługuje na szczególne wyróżnienie i podkreślenie. Zaangażowany jest w działalność charytatywną i bezinteresowną pomoc na rzecz dzieci z przedszkoli, z fundacji pomocy dzieciom „Serduszko” czy uczniów ze szkół zawodowych;

Stanisław Butka wyszkolił ponad dwustu uczniów w zawodzie piekarza, cukiernika i sprzedawcy   fot. Paweł Wolniewicz

 

Ksiądz kanonik Bernard Cegła – wieloletni proboszcz Parafii pw. św. Barbary. Jednym z największych wyzwań, których się podjął, było wybudowanie nowej świątyni w Luboniance. Prace organizacyjne i administracyjne rozpoczęto w 2006 roku, a nowa parafia formalnie została utworzona 1 lipca 2012 r. Jego gościnność i serdeczność owocują różnymi inicjatywami, podejmowanymi w parafii na rzecz wielu środowisk. Na przełomie 2008/2009 roku parafia gościła uczestników Europejskiego Spotkania Młodych organizowanego przez braci z Taize. Z otwartością spotkali się również pielgrzymi uczestniczący w Światowych Dniach Młodzieży w 2016 r. Jest inicjatorem udziału dzieci i młodzieży w uroczystościach patriotycznych. Tradycją stały się m.in. czerwcowe spotkania na terenie byłego Obozu Karno-Śledczego w Żabikowie w kolejne rocznice zamordowania gen. Kowalówki, a w okresie Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Zainicjował powstanie Parafialnego Zespołu Caritas. W 2009 r. ks. Arcybiskup docenił ofiarną służbę ks. Cegły, mianując go kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Środzie Wielkopolskiej;

Ksiądz kanonik Bernard Cegła jest wieloletnim proboszczem Parafii pw. św. Barbary   fot. Paweł Wolniewicz

 

Elżbieta Stefaniak – emerytowana dyrektor Biblioteki Miejskiej w Luboniu. Biblioteka pod jej kierunkiem nie tylko zaspokajała potrzeby czytelnicze, ale także potrzeby edukacyjne i kulturalne skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Organizowała m.in. wystawy, wernisaże, konkursy, warsztaty literackie i teatralne, spotkania autorskie, spotkania z artystami oraz promowała talenty i dorobek społeczności lokalnej. Pani Elżbieta od ponad 11 lat współpracuje z Uniwersytetem Lubońskim Trzeciego Wieku. W ramach wolontariatu prowadzi Sekcję rowerową oraz organizuje cieszące się dużym zainteresowaniem wyjazdy lubońskich seniorów do kin i teatrów. Za pomocą SMS-ów codziennie przekazuje wszystkim studentom bieżące informacje i aktualny program zajęć Stowarzyszenia oraz „literackie sentencje życiowe i złote myśli”. W okresie pandemii koronawirusa, podczas zawieszenia zajęć stacjonarnych, było to najważniejsze źródło przekazu nakierowane na drugiego człowieka, budujące więzi z Uniwersytetem, dające studentom tak potrzebne wówczas wsparcie. Od 2016 r. jest wiceprzewodniczącą Lubońskiej Rady Seniorów. Podejmuje wiele inicjatyw i działań na rzecz poprawy sytuacji seniorów i seniorek w Luboniu;

Elżbieta Stefaniak jest wiceprzewodniczącą Lubońskiej Rady Seniorów. Podejmuje wiele inicjatyw i działań na rzecz poprawy sytuacji seniorów i seniorek w Luboniu   fot. Paweł Wolniewicz

 

Wanda Suleja-Kot – emerytowana nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu. Za swoją działalność zawodową oraz społeczną otrzymała wiele nagród i wyróżnień, w tym między innymi: Złoty Krzyż Zasługi czy Nagrodę Kuratora. Przez wiele lat bezinteresownie pomagała uczniom w nauce języka polskiego w Ośrodku Kultury w Luboniu. Była radną Rady Miasta Luboń przez trzy kadencje w latach 2002-2014, pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Luboń. Jako przewodnicząca Komisji Sfery Społecznej wraz z innymi radnymi podejmowała działania zmierzające do polepszenia warunków nauki, rozwijania uzdolnień oraz zainteresowań dzieci. Czynnie od początku istnienia wspiera zespół śpiewaczy Szarotki. Obecnie jest członkiem Lubońskiej Rady Seniora.

Wanda Suleja-Kot przez wiele lat bezinteresownie pomagała uczniom w nauce języka polskiego w Ośrodku Kultury w Luboniu   fot. Paweł Wolniewicz

 

Po wręczeniu odznaczeń za wyjątkowe zasługi dla Miasta Luboń, wystąpiła Anna Wardęska – laureatka Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza 2022 w utworze „Małe Tęsknoty”.

 

Następnie po prezentacji wszystkich nominowanych ogłoszono zwycięzcę konkursu „Siewca Roku 2022”, którym został Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku (ULTW) – „Senior nie musi siedzieć w domu” – to hasło przewodnie ULTW, który w zeszłym roku obchodził swój okrągły jubileusz 10 lat działalności. Na początku liczył on nieco ponad 50 słuchaczy. Obecnie jest ich już 260. Szeroka oferta zajęć, wykładów, wycieczek, spotkań tematycznych, wspólnych zabaw czy też spartakiad powoduje, że Uniwersytet staje się coraz bardziej atrakcyjny dla studentów. Obok kształcenia akademickiego gwarantuje również poszerzanie horyzontów, nabywanie umiejętności społecznych, pobudzanie aktywności na wielu polach i sposób na spędzanie czasu wolnego oraz nawiązywanie i podtrzymywanie relacji interpersonalnych. Program edukacyjny ULTW na rok 2022 obejmował zajęcia z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, historycznych, ścisłych oraz profilaktyki zdrowia. Zajęcia były prowadzone w dwóch semestrach, w różnorodnych formach m.in. w formie wykładów, seminariów, warsztatów, konferencji, lektoratów i ćwiczeń. Uniwersytet oferował słuchaczom zajęcia w ramach wielu sekcji tematycznych: m.in. wokół sztuki, wokół fotografii, sekcji bibliotecznej, artystycznej, nordic walking, rowerowej, sportowej, filmowej, turystycznej i krajoznawczej. Odbywały się również zajęcia z brydża, śpiewanki, planszówki, liczne wyjazdy i wycieczki. W roku 2022 był też organizatorem III Powiatowej Olimpiady Senioralnej, w której brało udział 12 gmin powiatu poznańskiego. Po wybuchu wojny w Ukrainie słuchacze czynnie wspierali działania pomocowe prowadzone przez MOPS w Luboniu. Prężnie i aktywnie działający ULTW z powodzeniem stał się ambasadorem naszego miasta.

Podczas uroczystej gali statuetkę „Siewca Roku 2022” wręczono przedstawicielom ULTW   fot. Paweł Wolniewicz

 

Na zakończenie, w części artystycznej uroczystą galę uświetnił swoim występem znany i lubiany wokalista, kompozytor i autor tekstów – Mietek Szcześniak z zespołem.

W części artystycznej na scenie w hali LOSIR wystąpił Mietek Szcześniak z zespołem   fot. Paweł Wolniewicz

(PAW)

Rafał Wojtyniak

Sprawdź również

Rekrutacja do lubońskich przedszkoli publicznych

  Szanowni Państwo, od 26 lutego do 8 marca 2024 roku będzie trwała elektroniczna rekrutacja …

Nabór do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń

Szanowni Państwo, od 26 lutego do 8 marca 2024 roku będzie trwało elektroniczne zgłoszenie do klas I …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *