Strona główna / Aktualności / II Sesja Rady Miasta Luboń

II Sesja Rady Miasta Luboń

II Sesja Rady Miasta Luboń odbyła się 23 maja. Trwające ponad dwie godziny posiedzenie zdominowane było przez sprawy dotyczące wyborów na członków i przewodniczących komisji RML, głosowano za zmianą wynagrodzenia Burmistrza oraz podjęto uchwały budżetowe.

 

Ślubowanie na Radną Miasta Luboń

Pani Dorota Franek obejmując fotel zastępcy burmistrza Lubonia, zrzekła się funkcji radnego. Wakat po niej przypadł w udziale kandydatce z Forum Obywatelskiego Luboń. Przewodnicząca Rady Miasta Teresa Zygmanowska przeprowadziła akt ślubowania, po złożeniu zaprzysiężenia Pani Magdalena Anna Woźniak (która uzyskała w kwietniowych wyborach, kolejno największą ilość głosów) została Radną Miasta Luboń.

W obradach sesji uczestniczyło 20 radnych, nieobecny był Piotr Izydorski.

Kluby radnych

16 maja do biura Rady Miasta Lubonia wpłynęły dwa wnioski o utworzeniu klubów radnych.

– Klub Koalicja Mieszkańców Lubonia – liczący 6 radnych, którego przewodniczącym jest Marek Samulczyk.

– Klub Forum Obywatelskie Luboń – zrzeszający 13 radnych, z przewodniczącym Łukaszem Budzyńskim.

 

Komisje Rady Miasta Luboń

 

W wyniku głosowania jednogłośnie ustalono 6-osobowy skład Komisji Rewizyjnej, w której zasiądą przedstawiciele obu klubów.

 1. Łukasz Budzyński – przewodniczący FOL
 2. Andrzej Okupniak – z-ca przewodniczącego FOL
 3. Konrad Dominiak – sekretarz FOL
 4. Elżbieta Zapłata-Szwedziak
 5. Paweł Wolniewicz
 6. Maciej Różański

 

W wyniku głosowania jednogłośnie ustalono 7-osobowy skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w której zasiądą przedstawiciele obu klubów.

 1. Karolina Wilczyńska-Kąkol – przewodnicząca FOL
 2. Manuela Michalak – z-ca przewodniczącej KML
 3. Monika Nawrot – sekretarz KML
 4. Katarzyna Ekwińska
 5. Małgorzata Nyćkowiak
 6. Michał Szwacki
 7. Łukasz Budzyński

 

Komisje stałe

W wyniku głosowania jednogłośnie ustalono liczebność składu komisji stałych do 11 osób.

 

Komisja Sfery Społecznej

 1. Michał Szwacki – przewodniczący FOL
 2. Elżbieta Zapłata-Szwedziak – z-ca przewodniczącego KML
 3. Hieronim Gawelski – sekretarz FOL
 4. Karolina Wilczyńska-Kąkol
 5. Małgorzata Nyćkowiak
 6. Łukasz Budzyński
 7. Dorota Traczyk
 8. Manuela Michalak
 9. Katarzyna Ekwińska
 10. Teresa Zygmanowska

 

Komisja Rozwoju i Infrastruktury

 1. Andrzej Okupniak – przewodniczący FOL
 2. Marek Samulczyk – z-ca przewodniczącego KML
 3. Zygmanowska Teresa
 4. Hieronim Gawelski
 5. Jakub Jeliński
 6. Monika Nawrot
 7. Magdalena Woźniak
 8. Konrad Dominiak
 9. Dorota Traczyk
 10. Piotr Izydorski
 11. Rafał Błaszczak

Sekretarz – pracownik Biura Rady

 

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Katarzyna Ekwińska – przewodnicząca FOL
 2. Monika Nawrot – z-ca przewodniczącej KML
 3. Maciej Różański – sekretarz KML
 4. Karolina Wilczyńska-Kąkol
 5. Jakub Jeliński
 6. Teresa Zygmanowska
 7. Hieronim Gawelski
 8. Konrad Dominiak
 9. Elżbieta Zapłata-Szwedziak
 10. Piotr Izydorski

 

Komisja Organizacyjno-Prawna

 1. Magdalena Woźniak – przewodnicząca FOL
 2. Anna Bernaciak – z-ca przewodniczącej FOL
 3. Marek Samulczyk – sekretarz KML
 4. Paweł Wolniewicz
 5. Teresa Zygmanowska

 

Komisja Ochrony Środowiska

 1. Paweł Wolniewicz – przewodniczący FOL
 2. Dorota Traczyk – z-ca przewodniczącego FOL
 3. Jakub Jeliński – sekretarz FOL
 4. Anna Bernaciak
 5. Rafał Błaszczak
 6. Piotr Izydorski
 7. Manuela Michalak
 8. Michał Szwacki

Stanowiska przewodniczących we wszystkich komisjach Rady Miasta Luboń obsadzone zostały przez radnych FOL.

 

Podniesienie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Luboń

Ustala się miesięczne wynagrodzenie zasadnicze Burmistrza Miasta Luboń w wysokości 10 400 zł, dodatek funkcyjny 3 415,00 zł, dodatek za wysługę lat 20% – czyli 2 080,00 zł, dodatek specjalny w wysokości 4 144,50 zł. Razem 20 039,50 zł.

Głosowanie w sprawie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Luboń – 14 radnych głosowało za, sprzeciwiły się 4 osoby, dwa głosy wstrzymujące się.

W dyskusji głos zabrał radny Marek Samulczyk, który porównał wynagrodzenie Burmistrz Miasta Luboń (32 tys. mieszkańców) do wynagrodzenia prezydenta Warszawy, która ma 1 milion 800 tys. mieszkańców czy prezydenta  Poznania (600 tys. mieszkańców). Prezydenci  tych miast mają podobne wynagrodzenie do pani Machalskiej. Radny przypomniał, że prognozowane zadłużenie miasta na koniec roku to około 78 milionów zł i dlatego pani burmistrz powinna zmniejszyć swoje wynagrodzenie, w tym również diety radnych i pokazać mieszkańcom, że zaczynamy oszczędzać, jednak burmistrz nie złożyła wniosku o zmianę wynagrodzenia, a radni Forum Obywatelskiego Luboń przegłosowali projekt uchwały.

Uchwała budżetowa i WPF

Głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok – 19 radnych głosowało za, 1 osoba wstrzymała się.

Głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2024-2041 – 14 radnych głosowało za, 6 osób wstrzymało się.

Głosowanie w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej – 12 radnych głosowało za, przeciw 3 głosy, 5 osób wstrzymało się.

Wolne głosy i wnioski

Radna Elżbieta Szwedziak-Zapłata zwróciła uwagę, na formę informowania o swoich działaniach czy przedsięwzięciach przez Burmistrz Miasta, która przedstawia się jako  Burmistrz Forum Obywatelskiego Luboń i z ramienia tego klubu zaprasza mieszkańców na różne wydarzenia lub informuje o ważnych inwestycjach. Radna Szwedziak zaznacza, iż Burmistrz jest przedstawicielem wszystkich mieszkańców i wszystkich radnych nie tylko jednego ugrupowania, i to co było dopuszczalne podczas kampani wyborczej w tej chwili jest nie na miejscu.

Urodziny Miasta

22 czerwca w godzinach od 14 do 17 odbęda się obchody 70-lecia urodzin Miasta. Miejsce wydarzenia: Dzienny Dom „Senior Wigor”. Impreza dedykowana jest dla 70-letnich mieszkańców Lubonia, których wg rejestru zameldowań jest  307.

Oprac. Beata Spychała

Beata Spychała

Sprawdź również

Bezpłatna mammografia 

Profesjonalni elektroradiolodzy, nowoczesny sprzęt cyfrowy i komfortowe mammobusy już od czerwca będą dostępne dla pań …

70-lecie Miasta Luboń – fotorelacja

W sobotę  22 czerwca na ogrodzie Dziennego Domu „Senior-Wigor” świętowaliśmy siedemdziesiąte urodziny miasta. Pełna relacja …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *