Nowa Dacia Jogger

Stary Browar - wyprzedaże najlepszych marek


Berdychowski Volkswagen -  id5

Strona główna / Aktualności / Można składać wnioski o dofinansowanie do likwidacji wyrobów zawierających azbest

Można składać wnioski o dofinansowanie do likwidacji wyrobów zawierających azbest

Miasto Luboń przystąpiło do przyjmowania wniosków o dofinansowanie do likwidacji wyrobów zawierających azbest. Za pośrednictwem lubońskiego magistratu, po złożeniu wniosku, można otrzymać dofinansowanie na usunięcie azbestu z posesji w wysokości 100%. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele i użytkownicy wieczyści, nieprowadzący działalności gospodarczej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych oraz Polski Związek Działkowców. Usługi będą realizowane po wyłonieniu w drodze przetargu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wykonawcy przedmiotowego zadania.

Wnioski

Wnioski można pobrać w UML przy pl. E. Bojanowskiego 2 w Wydziale Spraw Komunalnych, pok. 101 lub elektronicznie. Rozpatrywane będą według kolejności ich wpłynięcia do UM, można je składać do 12 sierpnia tego roku. Więcej szczegółów na stronie: https://lubon.pl/artykul/50/133/azbest

(PAW)

Paweł Wolniewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.