Strona główna / Aktualności / Zapytania naszych Czytelników

Zapytania naszych Czytelników

Drogą mailową otrzymaliśmy od jednego z naszych Czytelników list, w którym zawartych było kilka wątków, jeden z nich dot. remontu ul. Słowackiego. O odpowiedź na zawarte w liście pytania poprosiliśmy Pana Bartosza Wilczka z Wydziału Spraw Komunalnych UML. 

 

Czytelnik: Remont ulicy Żabikowskiej trwa, czy w związku z tym byłoby możliwe przeprogramowanie na ten czas (jeszcze ok. dwa miesiące) sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada? Na chwilę obecną jest brak przejazdu na wprost ul. Żabikowską, a światła pokazują ten kierunek. Można skręcać w ul. Pułaskiego w lewo lub w ul. 11 Listopada w prawo.

B.W.: Światła na czas remontu ul. Żabikowskiej zostały przeprogramowane i program jest zależny od etapu prac. Na ul. Żabikowskiej znajduje się sygnalizator ogólny, nie kierunkowy. Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym zastosowany sygnalizator informuje nas o sytuacji kolizyjnej z pieszym. O zakazie jazdy na wprost informuje nas oznakowanie pionowe i poziome, które jest prawidłowo wykonane na skrzyżowaniu.

 

Czytelnik: Przy ul. Słowackiego ustawiono tablicę informującą o dofinansowaniu na jej przebudowę – kiedy rozpocznie się przebudowa? Czy wiadomo co z przebudową ul. Norwida – kiedy rozpocznie się ta inwestycja czy jest ona w planach?

B.W.: W wyniku postępowania przetargowego w dniu 09.08.2023 r. podpisano umowę z firmą Budromel na realizację zadania: „Budowa ul. Słowackiego w Luboniu”. Aktualnie wykonawca oczekuje zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Po otrzymaniu zatwierdzenia wykonawcy zostanie przekazany plac budowy i rozpoczną się prace. Urząd Miasta Luboń będzie informował mieszkańców o rozpoczęciu prac poprzez stronę internetową i media społecznościowe. Odnosząc się do kwestii budowy ul. Norwida, aktualny plan inwestycyjny nie zakłada jej budowy. Plan inwestycyjny jest aktualizowany przez Radnych każdego roku w IV kwartale na podstawie zgłoszonych wniosków.

 

Czytelnik: Na ul. Norwida jedynie trzy posesje nie posiadają dostępu do światłowodu (są to posesje o numerach 26, 26a i 28). Co w związku z tym można zrobić i czy możemy liczyć na pomoc w doprowadzeniu światłowodu do ww. posesji?

B.W.: Miasto nie ma wpływu na inwestycje podmiotów prywatnych. W kwestii światłowodu na ulicy należy się bezpośrednio kontaktować z gestorem sieci – dostawcą Internetu (np. ORANGE, INEA). Zachęcam Państwa do wypełnienia wniosku w celu wyrażenia chęci przyłączenia się do sieci światłowodowej na stronie: https://getfibre.pl/ Jest to strona jednego z gestorów sieci, na podstawie, której podejmują decyzje o dalszych inwestycjach.

 

………………………………………

 

9 września br. otrzymaliśmy zgłoszenie mówiące o tym, że sygnalizacja świetlna ustawiona na przejściu dla pieszych na ul. Armii Poznań (naprzeciwko parku Siewcy) włączana jest na krótko przed godz. 8 rano, a jest to zbyt późno z uwagi na fakt, że tamtędy przechodzą dzieci udające się na zajęcia do SP4. 

 

Ponownie więc zapytaliśmy Pana Bartosza Wilczka, o której dokładnie godzinie włącza się sygnalizacja świetlna na wspomnianym przejściu dla pieszych i czy zostanie ona wkrótce przeprogramowana? – odpowiedź publikujemy poniżej.

Na wspomnianej sygnalizacji świetlnej przy ul. Armii Poznań w rejonie ul. Romana Maya w Luboniu doszło do awarii zegara sterującego sygnalizacją świetlną. Sygnalizacja świetlna prawidłowo powinna uruchamiać się o godz. 6.30. Do czasu ostatecznej naprawy serwis zobowiązał się do codziennego ręcznego uruchamiania sygnalizacji. Aktualnie czekamy na oferty na nowy sterownik zapewniający prawidłowe działanie sygnalizacji”.

 

Opracowanie: Paulina Korytowska

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

Spotkanie autorskie z ambasadorem

W piątkowy wieczór, 23 lutego 2024 r. w gościnnych murach Ośrodka Kultury w Luboniu odbyło się spotkanie …

Życie w Ośrodku Kultury

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *