Strona główna / Aktualności / Podsumowanie ankiety przeprowadzonej przez Straż Miejską miasta Luboń w 2022 roku

Podsumowanie ankiety przeprowadzonej przez Straż Miejską miasta Luboń w 2022 roku

W ostatnim czasie, przeprowadziliśmy ankietę na temat bezpieczeństwa dzieci w obrębie lubońskich szkół. Jej celem była ocena zrealizowanych m.in. patroli szkolnych oraz prowadzonych akcji profilaktycznych z udziałem policjantów z Komisariatu Policji w Luboniu oraz pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Zależy nam, aby nasze działania były dostosowane do potrzeb i spełniały oczekiwania mieszkańców, dlatego cieszymy się, że w anonimowej ankiecie wzięło udział 313 rodziców dzieci klas 0-6 uczęszczających do lubońskich szkół, którym serdecznie dziękujemy za poświęcony czas oraz udzielenie merytorycznych sugestii.

Jesteśmy i działamy dla Was!

Straż Miejska Miasta Luboń

 

WYNIKI ANKIETY

W podobnej ankiecie przeprowadzonej w marcu 2021 rok,  w której uczestniczyło 359 osób na pytanie o poziom bezpieczeństwo ankietowani odpowiedzieli w następujący sposób:

  • 43,5% ankietowanych oceniło, że poziom bezpieczeństwa wzrósł,
  • 34,5 % ankietowanych oceniło, że spadł poziom bezpieczeństwa lub nie ma różnicy.

Możemy zatem zauważyć, że w ocenie rodziców poziom bezpieczeństwa dzieci wzrósł (43,5% w stosunku do 34,5 % w 2021 roku), co uważamy za ogromny sukces.

Ponadto widoczny jest spadek osób niezadowolonych z działań Straży Miejskiej oraz poziomu bezpieczeństwa przy szkołach:  z 34,5 % w roku 2021 do poziomu 14,1% w roku 2022.

Z badania wynika że 38% ankietowanych nie ma zdania na ten temat – jest zatem przestrzeń do wprowadzenia zmian, które jeszcze bardziej usprawnią działania Straży Miejskiej w tym zakresie.

Kolejne pytanie dotyczyło działań Straży Miejskiej, które okazały się najbardziej skuteczne? (w tym przypadku można było zaznaczać kilka odpowiedzi)

Odpowiedzi ułożone są według kolejności od najczęstszych do najrzadszych:

  1. Codzienny patrol szkolny w godzinach porannych – 71,6% (224 osoby)
  2. Edukacja poprzez praktyczną naukę poruszania się  dzieci w obrębie szkoły – przejścia dla pieszych  – 39,3 % (123 osoby)
  3. Codzienny patrol szkolny w godzinach popołudniowych w obrębie szkół – 33,2 % (104 osoby)
  4. Zaangażowanie strażników w projekty poprawiające bezpieczeństwo przy szkołach – 31,3% (98 osób)
  5. Rozdawanie przez strażników odblasków poprawiających widoczność dzieci na drodze – 29,1% (91 osób)
  6. Działania restrykcyjnie mandaty i pouczenia – 23 % (72 osoby)
  7. Apele skierowane bezpośrednio do rodziców – 9,3 % (29 osób)

Bardzo dziękujemy za udział w badaniu!
Straż Miejska Miasta Luboń

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

Z życia Biblioteki Miejskiej

Zanikający Luboń – Gospodarstwo w Lasku

Na skutek ciągle postępującej urbanizacji w naszym mieście nie ma już wielu takich uroczych miejsc …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *