Strona główna / Aktualności / XLVII sesja Rady Miasta Luboń – wotum zaufania i absolutorium

XLVII sesja Rady Miasta Luboń – wotum zaufania i absolutorium

23 czerwca odbyła się XLVII sesja Rady Miasta Luboń, podczas której radni decydowali o udzieleniu absolutorium Pani Burmistrz Małgorzacie Machalskiej, które poprzedzone było debatą nad Raportem o stanie Miasta Luboń za 2021 r. oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok.

 Wotum zaufania i absolutorium

Sesja absolutoryjna to, obok uchwalania budżetu, jedno z najważniejszych posiedzeń Rady Miasta, szczególnie z punktu widzenia Pani Burmistrz i Zarządu. Radni w pierwszej części debatowali nad przygotowanym przez Urząd Miasta Raportem o stanie Miasta Luboń za 2021 r., który zawierał opis wszystkich działań podjętych w minionym roku. Trwająca około godziny dyskusja miała raczej przewidywalny przebieg: radni Forum Obywatelskiego Luboń (FOL) chwalili władze za skuteczność walki z epidemią i pozyskanie środków zewnętrznych (M. Woźniak, A. Bernaciak), wsparcie społeczne (K. Wilczyńska-Kąkol) oraz zawarcie umowy z poznańską spalarnią śmieci (P. Wolniewicz). Z kolei radni opozycyjnej Koalicji Mieszkańców Lubonia (KML) punktowali opóźnione inwestycje, brak remontów, czy niepodłączenie gazu do mieszkań komunalnych (M. Nawrot i M. Samulczyk). W głosowaniu 13 radnych FOL było za udzieleniem wotum zaufania, 7 radnych KML wstrzymało się od głosu, a jedna radna była przeciw.

Następnie odbyła się dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Luboń za rok 2021. Tu również radni KML zadawali pytania o wolne tempo realizacji przetargów, natomiast Pani Burmistrz chwaliła się uzyskaniem nadwyżki budżetowej oraz pozyskaniem rekordowo dużych środków ze źródeł zewnętrznych. Radny Marek Samulczyk ripostował, że zarówno nadwyżka, jak i zmniejszenie zadłużenia Miasta wynika z niewykonanych inwestycji planowanych w budżecie na 2021 r., co z pewnością nie jest dobrą informacją dla mieszkańców. W głosowaniu radni udzielili Burmistrz absolutorium za 2021 r. (przy 7 głosach wstrzymujących się radnych KML).

 Kwestie infrastruktury miejskiej

Podjęto uchwałę w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego z Gminą Komorniki powierzającego jej częściową realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków dla nowych działek przy ul. Polnej. Na tej podstawie PUK Komorniki będzie mógł ubiegać się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzaniu ścieków dla działek znajdujących się w obrębie Miasta Luboń.

Ponadto radni wyrazili zgodę na zawarcie przez Burmistrza w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części terenu przy ul. Dębieckiej 2 w Luboniu dla prowadzenia przez AQUANET stacji zlewczej ścieków.

Radni zatwierdzili również zmiany uchwał dotyczących przebiegu ulic Żeglarskiej oraz Cyklamenowej wydłużając je w związku z nową zabudową mieszkalną.

 Kolejne drzewa straciły status pomników przyrody

Ze względu na utratę wartości przyrodniczej oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, zniesiono formy ochrony przyrody dwóch lip rosnących w alei drzew pomnikowych na terenie Miasta Luboń przy ul. Lipowej i Kołłątaja.

 Interpelacja

Radny Koalicji Mieszkańców Lubonia Marek Samulczyk złożył w imieniu mieszkańców interpelację w sprawie procedowania i planowania inwestycji budowlanej polegającej na utwardzeniu ul. Kopernika.

Oprac. Jakub Jackowski

 

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

gen. Henryk Kowalówka fot. Zb. Muzeum Martyrologicznego w Luboniu

80. rocznica zamordowania gen. Henryka Kowalówki

4 czerwca o godz. 10:00 odbędzie się uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę zamordowania w obozie karno-śledczym …

Zawody wędkarskie dla dzieci i dorosłych

Dnia 1 czerwca (sobota) na zalewie „Kocie Doły” w Luboniu, Zarząd Koła PZW „Lubonianka” organizuje …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *