Strona główna / Aktualności / O tych, co nie mają domu

O tych, co nie mają domu

Zima jest trudnym okresem dla tych, którzy z różnych powodów nie mają gdzie się schronić. Pozbawieni domu – w obliczu zimy, zdarza się, że wychłodzeni i osłabieni, narażeni na zamarznięcie, starają się przetrwać zimowy czas. Zapewne przetrwania nie ułatwiały im mrozy w ostatniej dekadzie grudnia.

Bezdomni

Bez wątpienia problem bezdomności istnieje. Jego przyczyn upatruje się m.in. w: braku wystarczającej liczby mieszkań z zasobów komunalnych, eksmisjach „na bruk”, malejącym poczuciu odpowiedzialności za własny i swoich najbliższych los, w braku lub rozpadzie więzi rodzinnych, nadużywaniu alkoholu, czy też opuszczaniu zakładów karnych bez możliwości powrotu do mieszkania. Jak się dowiedzieliśmy od Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) – Justyny Juskowiak, w okresie ostatnich kilku lat liczba osób bezdomnych kierowanych przez luboński ośrodek do noclegowni waha się od kilkunastu do 25 osób. Pracownicy lubońskiego ośrodka wespół z policjantami i strażnikami miejskimi patrolują miejsca na terenie naszego miasta, w których mogą przebywać bezdomni. Obecnie z noclegu w schroniskach korzystają 22 osoby z Lubonia, za które MOPS ponosi odpłatność za pobyt w wysokości od 35 do 73 zł za dobę. Osoby bezdomne najczęściej kierowane są do placówek zlokalizowanych na terenie Poznania, prowadzonych przez Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne oraz Stowarzyszenie Monar Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Mar-Kot. W przypadku wystąpienia potrzeby wsparcia opiekuńczego oraz medycznego osoby kierowane są do schroniska Stowarzyszenia „Dom Pomocna Dłoń” w Błońsku, przeznaczonego dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Wymienione ośrodki zapewniają skierowanym: nocleg, wyżywienie, odzież, podstawowe środki czystości, pomoc socjalno-prawną, psychologiczną i terapeutyczną, a czasem również medyczną (opiekę pielęgniarską) oraz usługę opiekuńczą. Bądźmy czujni, szczególnie teraz w okresie zimowym – sprawdzajmy – np. w pustostanach, klatkach schodowych, ogródkach działkowych, czy nie ma kogoś wyczerpanego. Jeśli tak, to należy powiadomić o takich osobach Straż Miejską (tel. 61 813 19 86) lub MOPS (tel. 61 810 50 85). Każdy bezdomny, który wyrazi chęć zamieszkania w schronisku zostanie do niego skierowany. MOPS zapewnia, że w Luboniu nigdy nie zdarzyła się sytuacja, aby dla osoby bezdomnej nie znaleziono schronienia, problem tkwi w tym, by tego chciała. Osoby, które nie chcą pójść do schroniska mogą korzystać bez skierowania i załatwiania formalności z noclegowni przy ul. Krańcowej 10 w Poznaniu (tel. 61 879 28 98). Mogą tam spożyć ciepły posiłek, spędzić noc, skorzystać z łaźni i otrzymać ciepłą odzież.

(PAW)

Paweł Wolniewicz

Sprawdź również

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Jeszcze kurz nie opadł po wyborach samorządowych, bowiem w niektórych miastach i gminach 21 kwietnia …

gen. Henryk Kowalówka fot. Zb. Muzeum Martyrologicznego w Luboniu

80. rocznica zamordowania gen. Henryka Kowalówki

4 czerwca o godz. 10:00 odbędzie się uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę zamordowania w obozie karno-śledczym …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *