Strona główna / Aktualności / O tych, co nie mają domu

O tych, co nie mają domu

Zima jest trudnym okresem dla tych, którzy z różnych powodów nie mają gdzie się schronić. Pozbawieni domu – w obliczu zimy, zdarza się wychłodzeni i osłabieni, narażeni na zamarznięcie, starają się przetrwać zimowy czas.

Bezdomni

Bez wątpienia problem bezdomności istnieje. Jego przyczyn upatruje się m.in. w braku wystarczającej liczby mieszkań z zasobów komunalnych, eksmisjach „na bruk”, malejącym poczuciu odpowiedzialności za własny i swoich najbliższych los, w braku lub rozpadzie więzi rodzinnych, nadużywaniu alkoholu czy też opuszczaniu zakładów karnych bez możliwości powrotu do mieszkania.

Jak się dowiedzieliśmy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS), w okresie ostatnich kilku lat liczba osób bezdomnych kierowanych przez luboński ośrodek do noclegowni waha się od kilkunastu do 25 osób. Pracownicy lubońskiego ośrodka wespół z policjantami i strażnikami miejskimi patrolują miejsca na terenie naszego miasta, w których mogą przebywać bezdomni. W obecnym sezonie zimowym, do tej pory MOPS skierował do schronisk 12 osób bezdomnych, za które ponosi odpłatność od 54 do 102 zł za dobę – w zależności od usług świadczonych w schronisku (stawka 102 zł obowiązuje w schronisku z usługami opiekuńczymi). Do schroniska z usługami opiekuńczymi, np. Stowarzyszenia „Dom Pomocna Dłoń” w Błońsku kierowane są osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Schroniska zapewniają osobom bezdomnym całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej, np. terapię uzależnień czy aktywizację zawodową.

Aby osoba bezdomna mogła pójść do schroniska musi otrzymać skierowanie z lubońskiego MOPS, przy ul. Źródlanej 1, gdzie może się zgłosić w poniedziałki w godz. 8-16, natomiast od wtorku do piątku 7-15. W sprawie skierowania osoby bezdomne mogą się też udać do schroniska, które skontaktuje się z MOPS w Luboniu. Ponadto osoby bezdomne mogą doraźnie skorzystać z noclegowni, w której mogą przenocować, skorzystać z łaźni, otrzymać czystą odzież, zjeść ciepły posiłek – nieodpłatnie, bez skierowania z ośrodka pomocy społecznej. Najbliższe noclegownie działające w Poznaniu znajdują się przy ul. Krańcowej 10 oraz ul. Borówki 8.

Bądźmy czujni, szczególnie teraz w okresie zimowym – sprawdzajmy – np. w pustostanach, klatkach schodowych, ogródkach działkowych, czy nie ma kogoś wyczerpanego. Jeśli tak, to należy powiadomić o takich osobach Straż Miejską (tel. 61 813 19 86) lub MOPS (tel. 61 810 50 85). Każdy bezdomny, który wyrazi chęć zamieszkania w schronisku zostanie do niego skierowany. MOPS zapewnia, że w Luboniu nigdy nie zdarzyła się sytuacja, aby dla osoby bezdomnej nie znaleziono schronienia, problem tkwi w tym, by tego chciała.

(PAW)

Paweł Wolniewicz

Sprawdź również

XII Wielkopolskie Spotkanie Sportowo-Integracyjne Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W sobotę, 18 maja słuchacze ULTW wzięli udział w Sportowym Święcie Wielkopolskich Seniorów w Sierakowie. …

Wykład dla Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku

„Młodości! Ty nad poziomy wylatuj, a okiem słońca ludzkości całe ogromy przenikaj z końca do …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *