Strona główna / Aktualności / O tych, co nie mają domu
Bądźmy czujni, szczególnie teraz w okresie zimowym
fot. Paweł Antoni Wolniewicz

O tych, co nie mają domu

Zima jest trudnym okresem dla tych, którzy z różnych powodów nie mają gdzie się schronić. Pozbawieni domu – w obliczu zimy, zdarza się wychłodzeni i osłabieni, narażeni na zamarznięcie, starają się przetrwać zimowy czas. Tegoroczna aura im sprzyja, ale gdzie się podzieją, gdy nadejdą mrozy?

Bezdomni

Bez wątpienia problem bezdomności istnieje. Jego przyczyn upatruje się m.in. w: braku wystarczającej liczby mieszkań z zasobów komunalnych, eksmisjach „na bruk”, malejącym poczuciu odpowiedzialności za własny i swoich najbliższych los, w braku lub rozpadzie więzi rodzinnych, nadużywaniu alkoholu, czy też opuszczaniu zakładów karnych bez możliwości powrotu do mieszkania. Jak się dowiedzieliśmy od Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) – Justyny Juskowiak, w okresie ostatnich kilku lat liczba osób bezdomnych kierowanych przez luboński ośrodek do noclegowni waha się od kilkunastu do 25 osób. Obecnie z noclegu w schronisku korzystają 22 osoby z Lubonia. Osoby bezdomne najczęściej kierowane są do placówek zlokalizowanych na terenie Poznania, prowadzonych przez Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne oraz Stowarzyszenie Monar Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Mar-Kot. W przypadku wystąpienia potrzeby wsparcia opiekuńczego oraz medycznego osoby kierowane są do schroniska Stowarzyszenia „Dom Pomocna Dłoń” w Błońsku. Wymienione ośrodki zapewniają skierowanym: nocleg, wyżywianie, odzież, podstawowe środki czystości, pomoc socjalno-prawną, psychologiczną i terapeutyczną, a czasem również medyczną (opiekę pielęgniarską) oraz usługę opiekuńczą. Bądźmy czujni, szczególnie teraz w okresie zimowym – sprawdzajmy – np. w pustostanach, klatkach schodowych, ogródkach działkowych, czy nie ma kogoś wyczerpanego. Jeśli tak to należy powiadomić o takich osobach Straż Miejską (tel. 61 813 19 86) lub MOPS (tel. 61 810 50 85). Każdy bezdomny, który wyrazi chęć zamieszkania w schronisku zostanie do niego skierowany. MOPS zapewnia, że w Luboniu nigdy nie zdarzyła się sytuacja, aby dla osoby bezdomnej nie znaleziono schronienia, problem tkwi w tym, by tego chciała. Niestety,

jest grupa kilku osób bezdomnych, które czasem można spotkać w pobliżu CH Pajo, które nie chcą udać się do schroniska. Pomimo to pracownicy socjalni starają się przekonać te osoby do skorzystania z tej mozliwości. Razem ze strażnikami miejskimi patrolują miejsca pobytu bezdomnych i informują ich o możliwości uzyskania pomocy. Osoby, które nie chcą pójść do schroniska mogą korzystać bez skierowania i załatwiania formalności z noclegowni przy ul. Krańcowej 10 w Poznaniu (tel. 61 879 28 98). Mogą tam spożyć ciepły posiłek, spędzić noc, skorzystać z łaźni i otrzymać ciepłą odzież.

(PAW)

Bądźmy czujni, szczególnie teraz w okresie zimowym fot. Paweł Antoni Wolniewicz

Paweł Wolniewicz

Sprawdź również

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Jeszcze kurz nie opadł po wyborach samorządowych, bowiem w niektórych miastach i gminach 21 kwietnia …

gen. Henryk Kowalówka fot. Zb. Muzeum Martyrologicznego w Luboniu

80. rocznica zamordowania gen. Henryka Kowalówki

4 czerwca o godz. 10:00 odbędzie się uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę zamordowania w obozie karno-śledczym …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *