Strona główna / Aktualności / LI sesja Rady Miasta – więcej za nieruchomości w 2023 r.

LI sesja Rady Miasta – więcej za nieruchomości w 2023 r.

6 października odbyła się LI sesja Rady Miasta Luboń, podczas której radni przegłosowali podwyżki podatku od nieruchomości na 2023 r. Niestety ze względu na fakt, że stawki podatku uzależnione są od wysokości inflacji, która ostatnio bije rekordy, przyszły rok zapowiada się boleśnie dla naszych portfeli.

Przedłużenia najmu lokali komunalnych

Radni zgodzili się na zawarcie przez Burmistrz Miasta Luboń w trybie bezprzetargowym umów najmu na okres dwóch lat dla dwóch lokali komunalnych znajdujących się w budynku przy ul. Poniatowskiego 20:

w piwnicy (94,10 m2), gdzie funkcjonuje strzelnica pneumatyczna,

     – na 1. piętrze (18 m2), gdzie działa firma świadcząca usługi finansowe.

W przypadku obu lokali jest to przedłużenie najmu podmiotom, które już wcześniej prowadziły tam swoją działalność.

Podwyżka stawki podatku od nieruchomości w 2023 r.

Szalejąca inflacja daje się odczuć niestety nie tylko w codziennych zakupach. Na jej podstawie wylicza się także wysokość stawek podatku od nieruchomości, które w przyszłym roku dla budynków mieszkalnych oraz gruntów wzrosną aż o 16,1%, natomiast dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą o 11,8%.

Jak wyliczała Pani Burmistrz dla domku ok. 120 m2+ działka 500 m2 wzrost podatku wyniesie ok. 53 zł rocznie, natomiast przedsiębiorca za 100 m2 + działka 1000 m2 dopłaci 434 zł. Dla budżetu to dodatkowy dochód w wysokości 1 750 000 zł.

Odrzucony został apel radnych Koalicji Mieszkańców Lubonia o zmniejszenie podwyżki o połowę. Jak argumentowano, dla mieszkańca jest to niewielka różnica, natomiast globalnie w skali miasta będzie to spory spadek dochodów. A środki potrzebne są m.in. na pokrycie rosnących kosztów energii.

Osiedle „Lubonianka” inwestuje w ekologiczne źródła energii

Rada Miasta wyraziła zgodę na przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „elektrociepłownia ul. Źródlana” mające na celu umożliwienie budowy przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Lubonianka” nowej elektrociepłowni, która docelowo ma zastąpić istniejącą kotłownię węglową. Inwestycja jak najbardziej zasadna, szkoda tylko, że odbędzie się kosztem przekształcenia kolejnych terenów zielonych w Luboniu na infrastrukturalne. Na terenie objętym uchwałą obowiązuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo Centrum – Północ”.

Korekta regulaminu wynagradzania nauczycieli

W związku z nowelizacją ustawy Karty Nauczyciela w zakresie dodatku za sprawowanie funkcji mentora radni dokonali zmiany w „Regulaminie wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Luboń”, wprowadzając unormowania dotyczące dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli, którym powierzono funkcję mentora.

Więcej na Poznańską Kolej Metropolitalną

Mieszkańcy Lubonia coraz chętniej korzystają z połączeń Poznańskiej Kolei Metropolitalnej ze względu na wygodę, ale także z powodu rosnących cen paliwa. Dlatego radni zdecydowali o zwiększeniu dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok do wysokości 494 756,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania połączeń na linii Poznań – Kościan oraz linii Poznań – Grodzisk Wielkopolski.

Zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej

Rosnące ceny wymuszają dokonywanie korekt w budżecie miasta na 2022 r. W tym miesiącu pośród wielu zmian znalazły się między innymi: podwyższenie kapitału spółek miejskich (o 200 000,00 zł dla TRANSLUB sp. z o.o., 150 000,00 zł dla KOM-LUB sp. z o.o. oraz 200 000,00 zł dla LOSiR sp. z o.o.), budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miasta (100 000,00 zł), zwiększenie o 600 000,00 zł środków na spłatę pożyczek i kredytów oraz zwiększenie o 275 240,00 zł kwoty na zakup materiałów i wyposażenia oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne w szkołach podstawowych.

W wyniku wprowadzonych poprawek dochody budżetu na 2022 rok wynoszą 177 473 186,85 zł, natomiast wydatki 209 412 860,96 zł.

Apel do Marszałka Województwa

Radni wystosowali apel do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Luboniu na drodze wojewódzkiej nr 430. Chodzi o przebudowę skrzyżowania ul. Armii Poznań z ul. Dworcową (przy przejeździe kolejowym) poprzez wyodrębnienie dodatkowego pasa skrętu w lewo dla jadących od strony Mosiny oraz pasa skrętu w prawo – od strony Poznania.

Bądźmy odpowiedzialni – nie palmy śmieci

Na zakończenie radna Magdalena Woźniak zaapelowała do wszystkich mieszkańców, aby w okresie zimowym, mimo trudności z dostępnością węgla i opału, wykazali się odpowiedzialnością i nie spalali w piecach materiałów do tego nieprzeznaczonych. Jest to odpowiedź na sugestie ze strony prominentnych polityków partii rządzącej, że w razie konieczności należy palić czym się da.

Jakub Jackowski

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

“Okres buntu raczej nie usprawiedliwia wandalizmu”

Niedzielnego wieczoru grupa młodych ludzi postanowiła spędzić czas w okolicach lubońskiej kawiarni Studio 44 w …

Przystanek Europa w Luboniu

1 z 8 Przystanków Europa z okazji XX. – lecia Polski w UE odbędzie się …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *