Strona główna / Aktualności / Książka – COVID-19 w Wielkopolsce

Książka – COVID-19 w Wielkopolsce

Nakładem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa ukazała się książka pod redakcją naukową lubonianina – Mikołaja Tomaszyka i Dariusza Dymka „Środowisko w zagrożeniach epidemiologicznych. Doświadczenia COVID-19 w Wielkopolsce”.

Na książkę, której współautorem jest prof. UAM dr hab. Mikołaj Tomaszyk, składa się 17 spójnych opracowań przedstawicieli różnych środowisk naukowych i reprezentantów administracji publicznej, służby zdrowia, administracji, służb inspekcji i straży. Przedmiotem refleksji naukowców w ww. książce są sprawy dotyczące źródeł pochodzenia i następnie przeniesienia się wirusa SARS-CoV-2 na gatunek ludzki, źródła infekcji i kierunki jej proliferacji, tempo przemieszczania się i źródła zakażenia oraz skutki pandemii w wielu wymiarach współczesnego świata. Teologowie różnych religii, ruchów parareligijnych stawiają pytania o wymiar teologiczny i religijny wirusa. Nie brak wśród nich głosów wskazujących na to, że pandemia COVID-19 jest jedną z ostatnich plag światowych poprzedzających profetycznie zapowiadany koniec znanego nam świata. Przed innymi pytaniami badawczymi stają przedstawiciele nauki o polityce i administracji, nauki o politykach publicznych.

Niniejsza publikacja nie udziela odpowiedzi na te wszystkie pytania. Jednak jej Autorki i Autorzy wywodzący się z wielu dziedzin nauki oraz praktyki zawodowej, różnych szczebli władzy państwowej i samorządowej, podjęli się próby nakreślenia z ich perspektywy odpowiedzi na kilka pytań badawczych. Dają się one uporządkować w sześciu punktach:

  1. Co jest przyczyną wystąpienia pandemii COVID-19 i jakie wnioski należy wyciągnąć z całego okresu jej trwania? Jakie są główne przyczyny występowania chorób masowych?
  2. Czy dotychczas obowiązujące reguły, systemy opieki zdrowotnej państw są w należyty sposób przygotowane do stawienia czoła innym, możliwym pandemiom? Czy wprowadzenie nowych przepisów usprawniło podejmowanie działań celem tworzenia nowych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych? Jakie są przyczyny luk w tych systemach, jakie wnioski należy wyciągnąć z całego okresu walki z nowym patogenem?
  3. W jaki sposób nowe technologie są w stanie wesprzeć pracę człowieka stającego do walki z koronawirusem? Na jakim poziomie kształtują się nakłady na służbę zdrowia w Polsce i innych państwach? Czy będzie rosło zapotrzebowanie na usługi medyczne oraz lepszą alokację sił i środków w służbie zdrowia?
  4. Jakie zasady porządkowały działalność szpitala tymczasowego i jak zmieniła się sieć szpitali w okresie pandemii SARS-CoV-2? W jakim zakresie i jakie inne podmioty współdziałały ze sobą w systemie bezpieczeństwa zdrowotnego? Jak zmieniały się podstawy prawne działań służb i inspekcji, czy były one adekwatne do potrzeb, czy też wymuszały konieczność współdziałania? W jakim zakresie zaangażowane zostały siły policyjne w realizację przedsięwzięć związanych z czasem pandemii?
  5. W jakim zakresie aparat władzy państwowej, wprowadzając zasady reżimu sanitarnego, wspierał się przy egzekucji tych zasad  pomocą jednostek organizacyjnych służb, inspekcji i straży? Jakie siły i środki zostały zaangażowane przez Policję, Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Straż Pożarną i Straże Miejskie? Jakie zadania zostały postawione przed funkcjonariuszami służb i pracownikami straży i inspekcji?
  6. Jaki skutek dla społeczeństwa przyniesie pandemia SARS-CoV-2? Czy należy mówić o nowych trendach czy o trwałych zmianach na nowo kształtujących codzienność życia w miastach, państwach, regionach świata? Czym może być „wykluczenie społeczne” grup społecznych w trakcie pandemii SARS-CoV-2?

Wydawnictwo zostało sfinansowane ze środków JM Rektora UAM przyznanych w ramach grantu pn. „Mobilne punkty pomocy medycznej, modułowe szpitale polowe. Doświadczenia organizacyjne i logistyczne COVID-19. Projekt rozwiązań systemowych w Wielkopolsce”.

(PAW)

Okładka książki „Środowisko w zagrożeniach epidemiologicznych. Doświadczenia COVID-19 w Wielkopolsce”.

Paweł Wolniewicz

Sprawdź również

Z życia Biblioteki Miejskiej

Zanikający Luboń – Gospodarstwo w Lasku

Na skutek ciągle postępującej urbanizacji w naszym mieście nie ma już wielu takich uroczych miejsc …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *