Strona główna / Aktualności / XLVI Sesja Rady Miasta Luboń

XLVI Sesja Rady Miasta Luboń

19 maja odbyła się XLVI Sesja Rady Miasta Luboń, podczas której poznaliśmy skład nowej Lubońskiej Rady Seniorów kadencji 2022-2025.

Zakaz spalania bioodpadów

Pierwszym punktem majowego posiedzenia było przyjęcie przez radnych zmian do  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń. Z dniem 1 stycznia 2023 r. na terenie Miasta nie będzie można spalać poza instalacjami i urządzeniami pozostałości roślinnych. Zmiana wynika z przepisów ustawy o odpadach, która wprowadza taki zakaz w gminach, gdzie odpady takie objęte są obowiązkiem selektywnego zbierania (czyli tak, jak w Luboniu). Nowe zasady zapewne najbardziej dotkną właścicieli ogródków działkowych, którzy nie będą mogli już spalać suszu, tylko zobowiązani zostaną, aby wywozić go do PSZOKu.

Przy okazji radny Bogdan Tarasiewicz (KML) przypomniał, że Kom-Lub ma obowiązek czyszczenia pojemników na śmieci.

Nowa Lubońska Rada Seniorów

Radni jednogłośnie zatwierdzili nowych członków Lubońskiej Rady Seniorów. Na kolejną trzyletnią kadencję wybrani zostali: Maria Błaszczak, Lechosław Kędra, Urszula Koronkiewicz, Aleksandra Lorenc, Maria Nowakowska, Bożena Paczkowska-Gajdzińska, Zdzisława Piskorz, Irena Skrzypczak, Włodzimierz Sroczyński, Elżbieta Stefaniak, Wanda Suleja-Kot, Elżbieta Szajek, Danuta Woźniak.

Zmiany w budżecie

Na wniosek Skarbnika Miasta radni dokonali zmian w budżecie Lubonia, zwiększając dochody o 442 510,76 zł do kwoty 157 559 001,54 zł (głównie o środki z Funduszu Pomocy na wsparcie uchodźców z Ukrainy). Z kolei wydatki zwiększono o 442 510,76 zł do kwoty 189 836 843,66 zł (głównie w związku ze zmianą liczby dzieci w przedszkolach oraz pomocą dla cudzoziemców).

Dyskusja o ul. Chemików

Przy okazji dyskusji nad zmianami do budżetu wywiązała się dyskusja między radnymi Koalicji Mieszkańców Lubonia (Moniką Nawrot i Markiem Samulczykiem) a Panią i Panem Burmistrzami na temat ul. Chemików, którą Luvena udostępnia Miastu odpłatnie w celu umożliwienia transportu odpadów do nowego punktu przeładunkowego. Radni poddawali w wątpliwość wysokość opłat za służebność drogi, która ma wynieść rocznie 55 tys. zł netto i prosili o podanie podstawy jej wyliczenia. Pytali także o możliwość wykupienia drogi i mostu w przyszłości. Pani Burmistrz odpowiedziała, że umowa zawarta została na pięć lat i że obecnie nie ma możliwości wykupu, gdyż miasto nie stać na kwotę zaproponowaną przez Luvenę (mówi się o 6 mln zł).

Jakub Jackowski

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

Bezpłatna mammografia 

Profesjonalni elektroradiolodzy, nowoczesny sprzęt cyfrowy i komfortowe mammobusy już od czerwca będą dostępne dla pań …

70-lecie Miasta Luboń – fotorelacja

W sobotę  22 czerwca na ogrodzie Dziennego Domu „Senior-Wigor” świętowaliśmy siedemdziesiąte urodziny miasta. Pełna relacja …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *