Strona główna / Aktualności / XLII Sesja Rady Miasta

XLII Sesja Rady Miasta

Zmiany w budżecie i pożyczka na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

17 lutego odbyła się XLII sesja Rady Miasta Luboń, które poświęcona była głównie kwestiom finansowym, w tym pożyczce z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę w naszym Mieście punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów.

Nowa stawka za świadczenia opiekuńcze

Radni przegłosowali zmianę uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, zwiększając koszt 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych do wysokości 29,00 zł. Będzie to miało znaczenie przy ubieganiu się przez Miasto o dofinansowanie usług z rządowych programów (np. Program Opieka 75+). Zastosowany przelicznik pozwoli uzyskać wsparcie adekwatne do ponoszonych przez Miasto Luboń kosztów.

Poprawki do budżetu Miasta na 2022 r.

Jak co miesiąc, przegłosowano poprawki do budżetu Miasta na 2022 r.

Po stronie dochodów wpisano m.in. 100 000,00 zł dotacji celowej na realizację zadania pn. Zwiększenie poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa w Mieście Luboń w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz kwotę 583 309,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni”.

Z kolei w ramach wydatków zwiększono kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 1 655 712,19 zł z przeznaczeniem między innymi na:

–   budowę ul. Długiej (o 920 045,00 zł),

– poprawę bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Powstańców Wielkopolskich – ks. Streicha – ul. Puszkina (o 21 340,00 zł),

– budowę, przebudowę dróg, poprawę bezpieczeństwa oraz budowę chodników na terenie Miasta (o 714 328,00 zł).

O 136 726,90 zł zwiększono wydatki na realizację programu „Laboratorium Przyszłości”, a o kwotę 1 996 950,00 zł zwiększono dotację dla Miasta Poznań w związku z porozumieniem dotyczącym zagospodarowania odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

W obszarze kultury fizycznej zwiększono kwoty na budowę oświetlenia na placu zabaw przy ul. Wschodniej (o 40 000,00 zł) oraz budowę boiska w Nowym Centrum Lubonia (o 10 000,00 zł).

Na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów w naszym Mieście zarezerwowano kwotę 7 499 749,00 zł.

Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Radni zgodzili się na zaciągnięcie przez Miasto pożyczki w wysokości do 2 732 073,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów”. Pożyczka zabezpieczona będzie wekslem własnym „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Klub Radnych Koalicji Mieszkańców Lubonia wydał oświadczenie, że popiera inicjatywę budowy PSZOK-a oraz stacji przeładunkowej odpadów i ma nadzieję, że wpłynie ona w przyszłości na obniżenie stawek za wywóz śmieci dla mieszkańców. Pani Burmistrz potwierdziła, że taka jest idea budowy instalacji, ale jednocześnie zwróciła uwagę, że na stawki wpływ mają także inne czynniki, które obecnie trudno jest przewidzieć.

Wolne głosy

Na zakończenie sesji radni w wolnych głosach prosili o wyjaśnienia kwestii rozliczeń z Aquanetem dotyczących hydrantów (Bogdan Tarasiewicz), monitoring stanu dróg gruntowych (Magdalena Woźniak) oraz przyspieszenia ogłoszenia przetargu na wodociąg na ul. Jęczmiennej (Marek Samulczyk).

Jakub Jackowski

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

Piknik Disc Golfa w Luboniu

Piknik z Disc Golfem, odbędzie się  już 21 lipca, w Lasku Majońskim. To idealna okazja, …

Życie w Ośrodku Kultury – czerwiec

Z okazji Dnia Dziecka Ośrodek Kultury jak co roku zaprosił najmłodszych mieszkańców oraz ich rodziny …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *