Nowa Dacia Jogger

Stary Browar - wyprzedaże najlepszych marek


Berdychowski Volkswagen -  id5

Strona główna / Aktualności / Wyzwolenie Lubonia

Wyzwolenie Lubonia

W grudniu 1944 r. hitlerowcy mieli już świadomość, że II wojna światowa nie skończy się – tak jak planowali – ich panowaniem nad światem. Nie wierzyli jednak w siłę Armii Czerwonej nadciągającej ze wschodu.

W pierwszym miesiącu tego roku przypada 77. rocznica wyzwolenia spod hitlerowskiej okupacji trzech wsi: Lubonia, Lasku i Żabikowa – tworzących dzisiejsze miasto Luboń.

Rozpoczęta 12 stycznia 1945 r. nad Wisłą sowiecka ofensywa błyskawicznie dotarła do Warty. W dniach 19-20 stycznia żołnierze radzieccy zajęli znajdujące się w Krzesinach zakłady lotnicze Focke-Wulfa wraz ze znajdującymi się na fabrycznym lotnisku samolotami. Następnie dotarli do Czapur. Rzeka była zamarznięta, co ułatwiło sowieckim zwiadowcom przedostanie się przez Wartę na brzeg po stronie dzisiejszego Lubonia. W nocy z 20 na 21 stycznia 1945 r. Rosjanie stoczyli ciężkie walki pomiędzy dzisiejszymi zakładami chemicznymi „Luvena”, a krawędzią lasu, należącego obecnie do Wielkopolskiego Parku Narodowego – Kątnikiem. Wyzwalanie całego terenu dzisiejszego miasta Luboń trwało 4 dni. Czerwonoarmiści pojawili się na żabikowskim rynku 26 stycznia 1945 r.

(PAW)

Krótko przed wyzwoleniem przez sowietów, 20 stycznia 1945 r., hitlerowcy rozpoczęli całkowitą likwidację obozu karno-śledczego w Żabikowie, której ostatnim aktem było rozstrzelanie (22 stycznia 1945 r.), na terenie cmentarza parafialnego w Żabikowie, grupy 33 więźniów z Makowa Mazowieckiego, przybyłych już po zarządzeniu likwidacji obozu. Na zdjęciu, nieżyjący już dziś były więzień obozu żabikowskiego – Leon Białas wskazuje miejsce na cmentarzu żabikowskim, w którym pochowano zamordowanych więźniów z Makowa
fot. Paweł Wolniewicz

Paweł Wolniewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.