Black Friday - Stary Browar Poznań

Diagnostyka - punkt pobrań Luboń ul. Armii Poznań 33

Berdychowski Volkswagen -  id5

Strona główna / Aktualności / Spotkanie z radnymi powiatowymi

Spotkanie z radnymi powiatowymi

We wtorek, 27 września, w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Sikorskiego odbyło się posiedzenie Komisji Organizacyjno-Prawnej (KOP) Rady Miasta Luboń (RML), w którym uczestniczyli również: Burmistrz Małgorzata Machalska, troje Radnych Powiatu Poznańskiego – Marzena Fiedler, Zbigniew Jankowski i Dariusz Szmyt oraz Przewodniczący Komisji Rozwoju i Infrastruktury RML – Andrzej Okupniak.

Podczas posiedzenia omawiano z zaproszonymi gośćmi sprawy naszego miasta na płaszczyźnie Luboń-Powiat. Dyskutowano o problemach, z jakimi boryka się Luboń. Poruszono m.in. zagadnienia: komunikacji, oświaty, ochrony środowiska oraz kryzysu energetycznego. Podczas spotkania omawiano także kwestię skierowania apelu do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie wsparcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Luboniu na ul. Armii Poznań – odcinka drogi wojewódzkiej nr 430, także w aspekcie mającego powstać mostu na Warcie, którego oddanie do użytku znacznie wzmoży natężenie ruchu na tej głównej arterii naszego miasta. Treść apelu, o którym mowa, będzie przedstawiona wszystkim radnym RML podczas październikowej sesji.

(PAW)

 

Paweł Wolniewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.