Strona główna / Aktualności / Skorzystaj z pomocy

Skorzystaj z pomocy

Rosną ceny prądu i gazu. Jak sobie z tym poradzić? Skorzystaj z pomocy ośrodka pomocy społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu, przy ul. Źródlanej 1 wypłaca świadczenia, które mają zniwelować rosnące ceny gazu, energii i żywności. 

DODATEK OSŁONOWY przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek będzie przyznany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia. Do obliczenia dodatku osłonowego przyjmuje się dochód za rok 2020 dla wniosków złożonych do końca lipca 2022 oraz dochód za rok 2021 dla wniosków złożonych od 1 sierpnia 2022 do 31 października 2022. Aby otrzymać dodatek osłonowy, należy złożyć wniosek do 31 października 2022 roku.

DODATEK MIESZKANIOWY przyznawany jest na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Świadczenie funkcjonuje na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Warunkiem uzyskania dodatku mieszkaniowego jest spełnienie kryterium dochodowego. Aby uzyskać dodatek mieszkaniowy średni miesięczny dochód w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć kwoty: 2265,01 zł netto w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, 1698,76 zł netto na jedną osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego (tzn. gdy prowadzimy je wspólnie z małżonkiem oraz innymi osobami stale z nami zamieszkującymi). Mieszkanie albo dom musi też spełniać kryterium powierzchniowe. Zajmowany lokal nie może być za duży w stosunku do liczby osób. Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie może przekraczać powierzchni normatywnej o więcej niż 30 proc. albo 50 proc. pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 proc.

Limity powierzchni mieszkania są następujące:

Liczba osób w gospodarstwie domowym Powierzchnia normatywna Powierzchnia normatywna zwiększona o 30 proc. dopuszczalnego przekroczenia Powierzchnia normatywna zwiększona o 50 proc. dopuszczalnego przekroczenia
1 osoba 35 m2 45,5 m2 52,5 m2
2 osoby 40 m2 52,0 m2 60,0 m2
3 osoby 45 m2 58,5 m2 67,5 m2
4 osoby 55 m2 71,5 m2 82,5 m2
5 osób 65 m2 84,5 m2 97,5 m2
6 osób 70 m2 91,0 m2 105,0 m2

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej na okres sześciu miesięcy i wypłacany jest zarządcy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny, za wyjątkiem ryczałtu za brak instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego, który jest wypłacany bezpośrednio do rąk osoby wnioskującej. Wniosek o dodatek mieszkaniowy wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego można pobrać w MOPS lub wydrukować ze strony internetowej: www.mops-lubon.pl, a następnie złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość ponoszonych wydatków w siedzibie MOPS.

Zachęcamy również do skorzystania z pomocy w formie PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH. Wystarczy wypełnić gotowy druk deklaracji dostępny w siedzibie ośrodka pomocy społecznej, że spełniacie Państwo kryterium dochodowe w wysokości: 1 707,20 zł netto dla osoby samotnej, 1 320 zł netto na osobę w rodzinie. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa ośrodek pomocy społecznej regularnie otrzymuje żywność do rozdysponowania najbardziej potrzebującym mieszkańcom. W 2021 roku wydaliśmy ponad 34 tony żywności (3 252 paczki) 629 osobom z 238 rodzin.

Szczegółowych informacji na temat pomocy udzielają pracownicy ośrodka pomocy społecznej w jego siedzibie przy ul. Źródlanej 1 w Luboniu lub pod numerem tel.: 61 810 50 85 w godz.: pn.: 8-16, wt.-pt.: 7-15.

MOPS

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Jeszcze kurz nie opadł po wyborach samorządowych, bowiem w niektórych miastach i gminach 21 kwietnia …

gen. Henryk Kowalówka fot. Zb. Muzeum Martyrologicznego w Luboniu

80. rocznica zamordowania gen. Henryka Kowalówki

4 czerwca o godz. 10:00 odbędzie się uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę zamordowania w obozie karno-śledczym …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *