Kolejny rok

W poniedziałek, 3 października w auli Katolickiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. Franciszka Blachnickiego przy pl. Edmunda Bojanowskiego w Luboniu odbyła się uroczysta inauguracja nowego Roku Akademickiego 2022/2023 na Uniwersytecie Lubońskim Trzeciego Wieku.

Wydarzenie rozpoczęło się od wystąpienia przewodniczącego ULTW mgr. Zbigniewa Jankowskiego oraz odśpiewania pieśni „Gaude Mater Polonia” przez luboński chór „Bard”. „Miniony rok akademicki był dla naszej uczelni wyjątkowo trudny, bo przyszło nam funkcjonować w okresie popandemicznym, a z końcem lutego br. jako społeczeństwo musimy mierzyć się z nowymi wyzwaniami związanymi z wojną na Ukrainie. Pomimo trudności i ograniczeń udało się zrealizować program, a nasi studenci wykazali się dużym zaangażowaniem i determinacją w prowadzeniu wielu działań pomocowych. Dzisiaj otwieram mury uczelni z wielką radością i nadzieją na lepsze jutro” – powiedział przewodniczący. Przedstawił również założenia programowe na bieżący rok oraz harmonogram zajęć na semestr zimowy. Zaprezentował członków Rady Programowej ULTW, odpowiedzialnych za przygotowanie ramowego programu zajęć, koordynację wykładów i pozostałych aktywności braci studenckiej oraz zapewnienie wykładowców.

Pracami Rady z powodzeniem kieruje jej przewodniczący prof. dr hab. Mikołaj Tomaszyk, nauczyciel akademicki Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, który m.in. zapewnia lubońskiej uczelni stałą współpracę  z wykładowcami UAM oraz innych uczelni. „Powodem do dumy jest to, że nasza uczelnia jest objęta patronatem naukowym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i patronatem organizacyjnym przez Burmistrza Miasta Luboń, który pełni funkcję kanclerza uczelni. Od 2014 r. tę zaszczytną funkcję sprawuje Burmistrz Małgorzata Machalska. Uniwersytet rozpoczyna 12 rok działalności i ma się dobrze. Ma szeroką i bardzo ciekawą ofertę zajęć. Cieszy się dużym zainteresowaniem, stale się rozrasta i obecnie liczy ponad 200 osób” – mówił Mikołaj Tomaszyk.

Potem odbyła się immatrykulacja, czyli przyjęcie w poczet społeczności akademickiej nowych słuchaczy. Nie zabrakło wystąpienia przedstawicielki samorządu studentów – starościny Marii Nowakowskiej, apelowała do studentów, aby korzystali z różnych form aktywności ruchowej i szerokiego wachlarza zajęć przygotowanych przez Radę Programową oraz wzajemnie szanowali się i kochali. Z pewnością zapewni im to lepsze zdrowie i dobre samopoczucie. Powiedziała, że oferta programowa ULTW jest bardzo bogata i zróżnicowana i każdy powinien znaleźć w niej coś dla siebie.

Wykład inauguracyjny pt. „Polityka Senioralna Miasta Luboń na lata 2022-2025” wygłosiła Burmistrz Małgorzata Machalska. Przedstawiła główne założenia Programu polityki senioralnej, uchwalonego w listopadzie 2021 r. Program uwzględnia potrzeby osób starszych i wskazuje działania kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się. Przedstawiła różne formy wsparcia realizowane w ramach pomocy społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tj. pomoc finansowa, świadczenia zdrowotne, usługi opiekuńcze, pomoc psychologiczna i specjalistyczne wsparcie, programy „Opieka 75+” i „Opieka wytchnieniowa”. Program „Lubońska Karta Seniora” uprawnia do zniżek i rabatów udzielanych przez jego Partnerów, natomiast program „Złota Rączka dla Seniora” uprawnia do bezpłatnych usług naprawczych.

W naszym mieście działa ok. 50 stowarzyszeń i fundacji realizujących własne programy wsparcia seniorów. Taką organizacją jest np. Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku, który zrzesza największą liczbę seniorów. Podstawowym zadaniem tej organizacji jest przeciwdziałanie samotności i wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacja społeczna seniorów. Zaprasza wszystkich, oferując bogatą ofertę zajęć. Potrzeby osób starszych w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji z powodzeniem realizuje: Ośrodek Kultury, Biblioteka Miejska i Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także Centrum Organizacji Pozarządowych.

Na zakończenie uroczystości chór „Bard” wykonał radosny hymn studencki „Gaudeamus igitur” (po polsku: „Radujmy się więc”). Następnie zaproszono wszystkich na koncert  znanego aktora musicalowego i filmowego Dariusza Kordka zatytułowany „Muzyczna podróż Dariusza Kordka”. Usłyszeliśmy m.in. piosenki z 20-lecia międzywojennego, „A ja nie” z musicalu „Metro”, „Mój przyjacielu”, „Czas kiedy jesteś ze mną”, „My Cyganie”. Aktor nawiązał wspaniały kontakt z publicznością, a zaproszenie do wspólnego śpiewania znanych przebojów zostało przyjęte z wielkim entuzjazmem.

Maria i Jan Błaszczakowie

Podczas inauguracji roku
fot. Piotr Kusy

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

Rekrutacja do lubońskich przedszkoli publicznych

  Szanowni Państwo, od 26 lutego do 8 marca 2024 roku będzie trwała elektroniczna rekrutacja …

Nabór do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń

Szanowni Państwo, od 26 lutego do 8 marca 2024 roku będzie trwało elektroniczne zgłoszenie do klas I …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *