Strona główna / Aktualności / Półkolonie z Ośrodkiem Kultury

Półkolonie z Ośrodkiem Kultury

Zapraszamy na półkolonie lubońskie dzieci w wieku 7-12 lat.

Zapisy tylko osobiście w Ośrodku Kultury 9 czerwca.

Ośrodek Kultury

 


 

REGULAMIN PÓŁKOLONII ORGANIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK KULTURY W LUBONIU

Tel. 61/8130-072, 500287325

 1. W półkoloniach mogą uczestniczyć dzieci z Lubonia, w wieku 7 -12 lat.
 2. Zapisów na półkolonie dokonuje rodzic bądź opiekun prawny dziecka (ewentualnie dziadkowie) na podstawie wypełnionej karty kwalifikacyjnej.
 3. Każde dziecko może uczestniczyć tylko w jednym turnusie.
 4. W półkoloniach nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne i z chorobą ADHD ze względu na brak takich uprawnień wśród opiekunów.
 5. W półkoloniach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe (bez jakichkolwiek objawów chorobowych).
 6. Warunkiem wejścia do budynku (każdego dnia) jest oddanie podpisanej przez rodzica karty wejścia poświadczającej zdrowie dziecka.
 7. Do budynku Ośrodka i autokaru wchodzą wyłącznie półkoloniści.
 8. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów chorobowych w trakcie półkolonii rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego odbioru dziecka.
 9. Warunkiem uczestnictwa w jednym turnusie półkolonii jest uregulowanie opłaty w wysokości 150 zł. oraz wypełnienie karty kwalifikacyjnej i innych potrzebnych zgód przez rodziców/opiekunów w terminie podanym przez organizatorów.
 10. Koloniści są zobowiązani do wykonywania poleceń kadry oraz innych upoważnionych osób.
 11. Koloniści są zobowiązani do wzajemnej pomocy oraz godnego zachowania się w trakcie trwania półkolonii.
 12. Kolonistom zabrania się samowolnego oddalania się od pozostałych uczestników półkolonii.
 13. Kolonistom zabrania się posiadania oraz spożywania wszelkich napojów alkoholowych, środków odurzających oraz wyrobów tytoniowych.
 14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty będące własnością kolonistów (telefony komórkowe, gry komputerowe, itp.).
 15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie półkolonii.
 16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania półkolonii w przypadku wystąpienia zachorowania COVID – 19 lub przymusowej kwarantanny
 17. Koloniści mają obowiązek posiadania maseczek oraz ich używania w wyznaczonych miejscach
 18. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi usunięcie uczestnika z półkolonii.

 


Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

Pierwsza wystawa

Czas przed Bożym Narodzeniem to czas wyczekiwania, pomocy i okazywania serca. I my Was zapraszamy …

Warsztaty ekologiczne

W ramach prowadzonych przez nas edukacyjnych działań ekologicznych, 24 listopada 2023 roku przeprowadziliśmy kolejne warsztaty …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *