Strona główna / Aktualności / Nowe boisko nad Wartą

Nowe boisko nad Wartą

Trwa budowa boiska treningowego przy ul. Rzecznej. W marcu Miasto podpisało umowę z firmą MY SPORT S.C. z siedzibą w Puszczykowie na budowę boiska treningowego wraz z remontem zaplecza szatniowo – magazynowego w obrębie kompleksu sportowego zlokalizowanego przy ulicy Rzecznej w Luboniu. Zgodnie z umową budowa boiska zakończy się jesienią tego roku.

W ramach inwestycji zostaną wykonane m.in. budowa boiska treningowego do piłki nożnej, uporządkowanie i urządzenie terenów towarzyszącej zieleni miejskiej, budowa niezbędnej infrastruktury technicznej – w tym odwodnienie powierzchni sportowych oraz oświetlenie boiska. Prace przebiegają planowo. Obecnie trwa przygotowanie podłoża pod płytę boiska.

Ostatnio dotarły do naszej redakcji sygnały i komentarze z zapytaniami o projekt i budowę nowego boiska. Dotyczyły zwłaszcza jego wymiarów – dlaczego ma takie wymiary, a nie inne, przez co nie będzie pełnowymiarowe?

Poniżej zamieszczamy odpowiedź Burmistrz Małgorzaty Machalskiej:

„W odpowiedzi na pytania i komentarze chciałabym naświetlić kontekst i uwarunkowania związane z projektowaniem i budową boiska przy ul. Rzecznej, podkreślając, że zamysłem Miasta było wybudowanie boiska treningowego, nie pełnowymiarowego boiska na potrzeby przeprowadzania rozgrywek seniorskich.

Przypominam znane wcześniej środowisku sportowemu fakty:

Budowa boiska treningowego, podobnie jak wcześniej budowa boiska piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną, możliwa była jedynie dzięki uzyskaniu środków zewnętrznych. Miasto na projekt pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Luboniu przy ul. Rzecznej” otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu w wysokości 900 000 zł, a także ze środków Województwa Wielkopolskiego, w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury lekkoatletycznej 275 000 zł.

Zanim Miasto pozyskało środki na budowę boiska treningowego z Polskiego Ładu w kwocie: 4 807 800 zł dwukrotnie starało się o pozyskanie dofinansowania z Programu „Sportowa Polska”. W Programie Polski Ład wszystkie gminy otrzymywały środki na wnioskowane inwestycje, dlatego wiedząc, że są duże szanse na uzyskanie dofinansowania, spośród wszystkich innych możliwych inwestycji (w tym drogowych) wybrałam i zgłosiłam do tego programu budowę boiska. Jest to dowód mojego zaangażowania w rozwój infrastruktury sportowej. Nie muszę wyjaśniać, że instytucje dotujące określają ramy czasowe na składanie wniosków o dofinansowanie. Z tego powodu nie było możliwości starania się o zwiększenie posiadanych przez nas terenów o sąsiadujące działki należące do Miasta Poznania. Procedura przekonania Miasta Poznania do sprzedaży, uzyskanie zgód i uzgodnień właściwych organów i instytucji, to dodatkowe miesiące zwłoki, na które nie mogliśmy sobie pozwolić.

Projekt budowlany przygotowany przez Pracownię Architektury Projektor-nia.pl Robert Jankowski z Poznania powstał w 2018 roku. Zaprojektowane wymiary boiska treningowego 90×45 m to maksymalna wielkość jaka mogła na tym terenie zostać umieszczona. Musiał on zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami uwzględniać wielkość działki i wynikające z tego uwarunkowania dotyczące ciągów komunikacyjnych, powierzchni biologicznie czynnej, miejsc parkingowych oraz odległości boiska od budynku.

Dodatkowo ze względu na sąsiedztwo rzeki Warty oraz obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz związane z tym restrykcyjne przepisy prawa dotyczące możliwości gospodarowania nieruchomościami, nie sposób było zlokalizować obiektu o większych parametrach.

Boisko miało mieć, z uwagi na powyższe uwarunkowania, od początku charakter boiska treningowego oraz meczowego dla drużyn młodzieżowych, których jest na terenie Lubonia kilkanaście. Przeniesienie jak największej ilości zajęć na murawę ze sztuczną nawierzchnią ma służyć poprawie jakości nawierzchni trawiastej, jej regeneracji i obniżeniu tym samym znacząco kosztów utrzymania boiska trawiastego. Poza tym z uwagi na oświetlenie boiska treningowego będzie można przedłużyć czas udostępnienia obiektu na treningi”.

(PAW)

Trwa budowa boiska treningowego przy ul. Rzecznej. Obecnie przygotowywane jest podłoże pod jego płytę fot. Paweł Wolniewicz

Paweł Wolniewicz

Sprawdź również

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Jeszcze kurz nie opadł po wyborach samorządowych, bowiem w niektórych miastach i gminach 21 kwietnia …

gen. Henryk Kowalówka fot. Zb. Muzeum Martyrologicznego w Luboniu

80. rocznica zamordowania gen. Henryka Kowalówki

4 czerwca o godz. 10:00 odbędzie się uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę zamordowania w obozie karno-śledczym …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *