Strona główna / Aktualności / Krótka kwietniowa sesja Rady Miasta

Krótka kwietniowa sesja Rady Miasta

20 kwietnia odbyła się LVIII Sesja Rady Miasta Luboń. Posiedzenie trwało niespełna 40 minut, ponieważ tematów było niewiele. Głównie radni zajmowali się przyjęciem programów finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz zmianami w budżecie.

Wsparcie dla osób niesamodzielnych

Radni przyjęli dwa programy wsparcia na 2023 r. finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa”. Pierwszy dotyczy zapewnienia usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Pomoc asystenta jest szansą osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku. Całkowita wartość programu, za którego realizację odpowiadać będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu, wynosi 229 194,00 zł. Z kolei drugi program obejmuje zapewnienie usług opieki wytchnieniowej członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Jego realizację również powierzono MOPS w Luboniu. Wartość pomocy to 198 288,00 zł.

 Nowa ulica

Rada Miasta zdecydowała, że nowa ulica łącząca ul. Fiołkową z ul. Chabrową w Lasku będzie nazywać się ul. Storczykową. Dzięki temu ta część Lubonia wzbogaci się o kolejną „kwiatową” ulicę.

 Korekty w budżecie

Skarbnik Miasta poddał pod głosowanie zmiany porządkujące budżet Lubonia na 2023 r. wynikające z bieżącej sytuacji finansowej. Dotyczyły one m.in. dodatkowych środków na pomoc obywatelom Ukrainy, przeniesienia kwoty 477 tys. zł z pozycji budowa, przebudowa dróg na termomodernizację budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu oraz zagospodarowania kwot zaoszczędzonych w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargów na inwestycje (m.in. budowę zbiornika na Żabince oraz boiska). Wprowadzone poprawki zmniejszają planowany deficyt o kwotę 202 088,70 zł.

Radny Marek Samulczyk pytał, czy za zaoszczędzone przy przetargach ok. 270 tys. zł planowana jest realizacja jakiś kolejnych inwestycji. Zastępca Burmistrza Michał Popławski wyjaśnił, że obecnie wolnych środków pozostało ok. 30 tys. zł, które przeznaczone są jednak na wkład własny m.in. na remont ul. 11 Listopada (decyzja w połowie maja). Większość planowanych na ten rok inwestycji już została zainicjowana, w związku z tym zarezerwowane na ten cel środki są zaangażowane (ok. 27 mln zł z inwestycjami kanalizacyjnymi).

Kredyt na sfinansowanie deficytu

Wypełniając zapisy uchwały budżetowej Miasta Luboń na rok 2023, radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 26 349 984,21 zł, który przeznaczony będzie na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco. Prognozowane zadłużenie Miasta na koniec roku ma wynieść 67 mln zł. Radny Marek Samulczyk zauważył, że pojawia się w związku z tym zagrożenie braku środków na inwestycje w roku przyszłym.

Jakub Jackowski

 

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

Z życia Biblioteki Miejskiej

Zanikający Luboń – Gospodarstwo w Lasku

Na skutek ciągle postępującej urbanizacji w naszym mieście nie ma już wielu takich uroczych miejsc …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *