Strona główna / Aktualności / Dzień poselski w Luboniu

Dzień poselski w Luboniu

„Luboń ma swojego posła, staram się nim być i odpowiadać na wszystkie potrzeby mieszkańców, jakie do mnie docierają” – powiedział Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (PiS), zdobywca Korony Ziemi – dr Bartłomiej Wróblewski.

W ramach dnia poselskiego, w poniedziałek, 23 maja zaprzyjaźniony z wieloma lubonianami Bartłomiej Wróblewski odbył 11 spotkań z władzami, ze stowarzyszeniami i grupami mieszkańców. Przed południem, przy ujściu Strumienia Junikowskiego do Warty spotkał się z przedstawicielami władz Lubonia oraz pracownikami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zniszczonego przez żywioł (w czerwcu 2021 r.) przejścia nad strumieniem. Mostek jest elementem utworzonej w 1995 r., przebiegającej tędy trasy dydaktyczno-rowerowej, prowadzącej do Puszczykowa. Mając świadomość jak ważny rekreacyjnie nie tylko dla lubonian, ale również dla mieszkańców naszej aglomeracji jest ten szlak podjął działania zmierzające do odbudowy mostka. Następnie Bartłomiej Wróblewski spotkał się z seniorami z Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Luboniu i przekazał im wiadomość o dofinansowaniu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 70 000 zł z przeznaczeniem na działalność domu. Po południu, w lubońskim magistracie spotkał się z włodarzami naszego miasta. W toku dyskusji nad funkcjonowaniem Lubonia i codziennymi problemami mieszkańców poruszono mi.in. temat planowanej budowy przejścia podziemnego łączącego dworzec PKP z ul. 3 Maja (przejście będzie przebiegało pod torowiskiem i pod ul. Armii Poznań). Po spotkaniu z burmistrzami poseł udał się do Parku Papieskiego, gdzie w towarzystwie przedstawicieli Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum Lubońskie” im. Augusta hr. Cieszkowskiego złożył kwiaty pod pomnikiem Świadectwo Miłości. „W tym samym miejscu byłem 10 lat temu, kiedy pomnik był odsłaniany. Sprawa ochrony życia jest dla mnie sprawą zasadniczą – dla nas wszystkich powinna być zasadniczą. Tak też stanowi polska konstytucja. Należy się ona każdemu człowiekowi niezależnie od posiadanych pieniędzy, stanu zdrowia, niezależnie od wieku. Bez życia żadne inne nasze prawo nie ma sensu” – powiedział Bartłomiej Wróblewski, który w ramach dnia poselskiego spotkał się jeszcze z: proboszczem parafii św. Jana Pawła II oraz przedstawicielami przyparafialnego Caritasu, lubońskimi strażakami, przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej „Lubonianka”, radnymi RML oraz Zarządami klubów piłkarskich LKS Luboń i obchodzącego w tym roku jubileusz 100-lecia TMS „Stella”. Wieczorem odbył spotkanie z uchodźcami z Ukrainy, w większości to kobiety i dzieci. Violeta opowiadała o Mariupolu, Olena o Ługańsku, Vita o Kijowie, Iryna o Połtawie, Kristina o Włodzimierzu Wołyńskim. Historie trudne, niekiedy dramatyczne. Wielu z nich chce wracać, część nie ma dokąd.

Przed zakończeniem dyżuru w Luboniu Bartłomiej Wróblewski zapewnił, że jest do dyspozycji mieszkańców Lubonia we wszystkich sprawach, w których jest potrzeba.

(PAW)

Podczas spotkania w miejscu, gdzie trzeba odbudować mostek na Strumieniu Junikowskim przed ujściem do Warty
fot. Paweł Wolniewicz
Chwilę przed złożeniem kwiatów przy pomniku Świadectwo Miłości. Bartłomiej Wróblewski w towarzystwie przedstawicieli Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum Lubońskie” im. Augusta hr. Cieszkowskiego. Od lewej: pomysłodawca postawienia pomnika, luboński kardiolog – dr Roman Klimas, Prezes Honorowy FL – prof. Krzysztof Moliński, Poseł na Sejm RP – Bartłomiej Wróblewski, Juliusz Malepszak – Prezes Stowarzyszenia FL
fot. Paweł Wolniewicz
Podczas spotkania Bartłomieja Wróblewskiego z radnymi RML w Sali Sesyjnej lubońskiego magistratu
fot. Paweł Wolniewicz

Paweł Wolniewicz

Sprawdź również

Sprzątanie brzegów Warty

X Sprzątanie Brzegów Warty, Odry oraz innych rzek i jezior w Polsce

20 kwietnia (sobota) o godz. 10 na Plaży Miejskiej przy ul. Rzecznej w Luboniu spotykamy …

Życie w Ośrodku Kultury

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *