Strona główna / Aktualności / Pojemniki na odzież używaną

Pojemniki na odzież używaną

Na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu ustawione są obecnie trzy pojemniki służące do zbiórki odzieży używanej, należące do Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Poznaniu, który to w ubiegłym roku zwrócił się z prośbą do SM o udostępnienie terenu pod ich ustawienie, na co UM Luboń również musiał wyrazić zgodę.

Zgodnie z umową zawartą z PCK są one opróżniane co 3-4 tygodnie. Jednocześnie dopuszcza się zgłoszenie interwencyjne dot. przepełnienia pojemników oraz ich złego stanu technicznego, które usuwane są w ciągu 48 godzin. Umowa dzierżawy terenu pod ustawienie pojemników została zawarta na rok, a pojemniki stanęły na osiedlu we wrześniu ubiegłego roku. Są one zlokalizowane przy ul. Osiedlowej 24, Sikorskiego 13 i Sikorskiego 25.

Biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość wywiązywania się PCK z zawartej umowy dzierżawy, prezes SM Piotr Konik dopuszcza możliwość ustawienia dodatkowych pojemników na terenie SM w Luboniu, z chwilą zawarcia aneksu do umowy obecnie obowiązującej. Kwota uzyskana ze sprzedaży tekstyliów zostanie przeznaczona na działania statutowe lokalnego Oddziału PCK, w tym na: dożywianie głodnych dzieci, poprawę życia najbiedniejszych rodzin, tworzenie miejsc pomocy dla potrzebujących.

Na prośbę naszych Czytelników apelujemy, aby odzież, obuwie, pościele itp. wkładać bezpośrednio do pojemnika. Worki z odzieżą ustawione przy pojemniku łatwo ulegają zniszczeniu i stanowią zwykłą zachętę dla wandali. Musimy też brać pod uwagę to, że otwór, przez który wrzucamy do środka wyłącznie czystą odzież i tekstylia, znajduje się dość wysoko i dzieci czy osoby niepełnosprawne mogą mieć trudności, aby do niego dosięgnąć.

Jak informuje nas PCK z pięciu pojemników rozstawionych na terenie miasta (3 szt. SM Luboń, 2 szt. pętla autobusowa przy ul. Krętej) zebrano już ponad 2 tony tekstyliów (najwięcej odzieży). PCK ma nadzieję, że liczba pojemników na terenie Lubonia w najbliższym czasie się zwiększy: „Zwiększenie liczby pojemników pozwoli na zapobieganie częstemu przepełnianiu kontenerów. Oddając odzież, nie tylko wspieramy ekologię. Dzięki sprzedaży odzieży używanej PCK może wspierać swoje statutowe działania”.

Paulina Korytowska

 

Paulina Korytowska

Sprawdź również

Otwarcie Plaży Miejskiej w Luboniu

Miasto Luboń wraz z Biblioteką Miejską w Luboniu zapraszają wszystkich młodszych i starszych na otwarcie …

Luboński Budżet Obywatelski

1 czerwca tego roku wystartowała kolejna edycja Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy naszego miasta na zgłoszenie …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *