Strona główna / Aktualności / Okolicznościowa konferencja
Zabytkowy budynek, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 19, w którym mieściła się Wyższa Szkoła im. Haliny – dzisiaj prywatny budynek mieszkalny fot. Paweł Wolniewicz

Okolicznościowa konferencja

W sobotę, 21  listopada przypadła 150. rocznica rozpoczęcia działalności Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie, powstałej z inicjatywy Augusta hr. Cieszkowskiego i noszącej imię jego przedwcześnie zmarłej żony – Haliny. Szkoła była jedyną polską wyższą uczelnią na ziemiach zaboru pruskiego. W przeddzień okrągłej rocznicy odbyła się okolicznościowa konferencja online pt. Szkoła im. Haliny – 150-lecie otwarcia szkoły rolniczej w Żabikowie. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (PTPN) oraz Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu.

Powitanie

„Czuję się zaszczycona” – powiedziała Burmistrz Małgorzata Machalska rozpoczynając o godz. 10 konferencję i witając jej uczestników. Włodarz naszego miasta nie ukrywała, że jest dumna z faktu, że to właśnie w Żabikowie – obecnym Luboniu, w 1870 r. powstała Szkoła Rolnicza im. Haliny, która po dwóch latach stała się pierwszą w Prowincji Poznańskiej uczelnią wyższą. Następnie głos zabierali: Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego – prof. Krzysztof Szoszkiewicz, Prezes PTPN – prof. Filip Kaczmarek i Dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie – dr Jan Maćkowiak.

Referenci i ich referaty

Referat wprowadzający Rolnicy i rolnictwo w wielkopolskiej pracy organicznej XIX wieku wygłosił prof. Olaf Bergmann. W pierwszym bloku zatytułowanym Rozważania o miejscu referaty wygłosili: lubonianin – prof. Janusz Karwat – Związki Augusta Cieszkowskiego z Żabikowem; mgr Włodzimierz Buczyński – Szkoła Rolnicza imienia Haliny miała powstać w Wierzenicy; lubonianin – Piotr Paweł Ruszkowski – Działania Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Forum Lubońskie” im. Augusta hr. Cieszkowskiego w kierunku ochrony spuścizny po Szkole Rolniczej im. Haliny. Po 15 min. przerwie, w bloku drugim – Szkoła a wielkopolscy organicznicy: mgr Monika Nagowska – Filozof twardo stąpający po ziemi. Początki rolniczej aktywności Augusta Cieszkowskiego w powiecie krasnostawskim; prof. Wiesława Sajdek – Gałęzie tego samego drzewa. Filozofia Augusta Cieszkowskiego i jego program modernizacji rolnictwa; mgr Ewa Jarosława Buczyńska – Działania Augusta Cieszkowskiego na rzecz rolnictwa i edukacji rolniczej w oczach jemu współczesnych; mgr Hanna Ignatowicz – Parodia szkoły rolniczej czy pożyteczna instytucja dla klas średnich? Spór Henryka Szumana i Hipolita Cegielskiego o status Szkoły Rolniczej w Żabikowie. Po kolejnej przerwie, w bloku trzecim – Wkład Szkoły im. Haliny w rozwój polskiej nauki: mgr Michał Senger – Działalność naukowa Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie; dr Dorota Molińska – „Pomnik“ żabikowskiej Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny. Wielki sukces wystawy o uprawie pszenicy zaprezentowanej w Warszawie w 1874 r.; dr Anna Grześkowiak-Przywecka – Małymi krokami do postępu. O wkładzie Szczęsnego Kudelki i Józefa Dembego w rozwój przetwórstwa buraków cukrowych; dr Stanisław Gładysiak – Dydaktyka w Szkole Rolniczej im. Haliny w Żabikowie; dr Mariusz Niestrawski – Wybitni uczniowie Szkoły Rolniczej im. Haliny. Ostatni referat na lubońskiej konferencji – „Zadaniem nauki jest złączyć w jeden układ sumę wszelkiego doświadczenia, jakie tylko gdziekolwiek poczyniono” – analiza prac napisanych przez absolwentów Wyższej Szkoły Rolniczej imienia Haliny w Żabikowie wygłosiła mgr Anna Barłóg-Mitmańska.

W toku dyskusji zwrócono uwagę na głębię treści referatów, które przyczyniły się niewątpliwie do odkrycia nowych pokładów wiedzy. Konferencja prowadzona w trybie zdalnym, w której wzięło udział ponad 80 osób zakończyła się kilka minut po godz. 16. Warto wspomnieć, że ukazała się książka „Dziś nie może już ślepa rutyna prowadzić rolnika”. Historia Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie. Jest to praca zbiorowa pod redakcją Mariusza Niestrawskiego i Michała Sengera, której wydawcą jest Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. O publikacji szerzej informowaliśmy przed miesiącem (czytaj: „GL” 11-2020, s. 7).

(PAW)

Paweł Wolniewicz

Sprawdź również

XII Wielkopolskie Spotkanie Sportowo-Integracyjne Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W sobotę, 18 maja słuchacze ULTW wzięli udział w Sportowym Święcie Wielkopolskich Seniorów w Sierakowie. …

Wykład dla Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku

„Młodości! Ty nad poziomy wylatuj, a okiem słońca ludzkości całe ogromy przenikaj z końca do …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *