Strona główna / Aktualności / Czy na Kocich Dołach powstanie składowisko odpadów?

Czy na Kocich Dołach powstanie składowisko odpadów?

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Luboń w połowie grudnia pojawiło się zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek firmy Polcopper Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja miejsca zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz niebezpiecznych, w tym stacji przeładunkowej odpadów w miejscowości Luboń (działki nr 71, 32/8, 33/7, 34/7, obręb Lasek)”. Teren, którego dotyczy postępowanie (ok. 1,7 ha) znajduje się pomiędzy ul. Chemików a Kocimi Dołami, natomiast firma Polcopper prowadzi między innymi działalność w zakresie zbierania oraz przetwarzania odpadów i jest właścicielem składowiska odpadów w Przysiece Polskiej (gm. Śmigiel).

 Informacja wzbudziła niepokój mieszkańców, którzy obawiają się, że przy zbiornikach na Kocich Dołach może powstać wysypisko śmieci. Jest to tym bardziej niepokojące, że firma Polcopper nie cieszy się dobrą opinią mieszkańców Przysieki Polskiej, którzy w 2021 r. wyszli na ulice w proteście przeciwko „smrodowi i hałasowi”, który zatruwa im życie, a związany jest właśnie z funkcjonującym składowiskiem. Czarę goryczy przelały liczne pożary (niektóre źródła podają, że nawet sześć) składowiska, które wybuchały w samym 2021 r. emitując do atmosfery kłęby czarnego, gęstego i toksycznego dymu. Każdy z nich gasiło przez kilka dni wiele zastępów strażaków.

Na zlecenie władz Gminy Śmigiel przeprowadzone zostało badanie gleby i wody w pobliżu składowiska, które wykazało przekroczenia stężenia szkodliwych pierwiastków.

W sprawie interweniował ówczesny poseł Adam Szłapka, a Marszałek Województwa (który wydał pozwolenia na działalność składowiska), WIOŚ oraz straż pożarna kilkakrotnie przeprowadzali kontrole instalacji przeciwpożarowych, które jednak nie wykazały nieprawidłowości mogących stanowić podstawę do zamknięcia zakładu.

Stanowisko władz Miasta

Niestety wgląd w dokumentację i wniosek ma jedynie inwestor oraz strony postępowania, zatem nie ma możliwości poznania szczegółowych planów firmy Polcopper. Wydział Planowania Rozwoju i Ochrony Środowiska na razie także nie udziela dodatkowych wyjaśnień.

Na początku 2024 roku, gdy sprawa została nagłośniona, na portalu społecznościowym pojawił się komunikat Burmistrz Lubonia Małgorzaty Machalskiej, w którym możemy przeczytać:

„Z uwagi na to, że procedura administracyjna jest w toku, jest za wcześnie, aby informować o stanowisku Burmistrza. Zapewniam jednak, że mam zawsze na względzie dobro mieszkańców i dochowuję najwyższej staranności, aby realizowane w mieście inwestycje były zgodne z wszelkimi przepisami”, „Burmistrz nie może przed zakończeniem [postępowania] publikować stanowiska”.

Bardziej stanowczo wypowiedziała się Radna Anna Bernaciak wstawiając komentarz „Radni Komisji Ochrony Środowiska będą interweniować w sprawie. Nie wyobrażamy sobie lokalizacji tego typu działalności u brzegu zbiornika Kocie Doły!”.

 Inwestor

O komentarz zwróciłem się także do firmy Polcopper Sp. z o.o., jednak do czasu publikacji artykułu nie otrzymałem żadnej odpowiedzi.

I co dalej?

Urząd Miasta dał sobie czas na podjęcie decyzji do 31 stycznia br. Pozostaje mieć nadzieję, że Burmistrz wykorzysta wszystkie możliwe narzędzia, aby nie dopuścić do powstania nowego wysypiska w Luboniu, które może mieć katastrofalny wpływ nie tylko na glebę i wodę, ale także na jakość i tak już zanieczyszczonego powietrza.

Jakub Jackowski

Mapka z zaznaczonym terenem, na którym miałoby powstać składowisko odpadów     Źródło: https://lubon.e-mapa.net/

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

Z życia Biblioteki Miejskiej

Zanikający Luboń – Gospodarstwo w Lasku

Na skutek ciągle postępującej urbanizacji w naszym mieście nie ma już wielu takich uroczych miejsc …

2 komentarze

  1. Podobnie jak w Mosinie było że spalarnią opon. To może być ciężka przeprawa…

  2. Tej sprawy trzeba pilnować, ponieważ Kocie Doły to jedno z najpiękniejszych miejsc w Luboniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *