Strona główna / Aktualności / Ppor. Kazimierz Grenda

Ppor. Kazimierz Grenda

Jeden z Wyklętych

Dr Kazimierz Grenda urodził się 15 kwietnia 1906 r. w Toruniu, od najmłodszych lat działał w harcerstwie, był nauczycielem geografii w lubońskiej Szkole Podstawowej nr 3. Od 1937 r. był kierownikiem tej szkoły. Zawierucha wojenna rzuciła go do stolicy. W Warszawie współpracował z główną kwaterą Szarych Szeregów („Pasieką”), której później został szefem. Przyjął pseudonim „Granica”. Jako powstaniec warszawski zainicjował utworzenie powstańczej Harcerskiej Poczty Polowej. Po upadku Powstania zreorganizowaną „Pasiekę” przeniesiono do Krakowa. Był jej szefem aż do rozwiązania na początku stycznia 1945 r. Przeciwstawiając się wprowadzeniu systemu komunistycznego w Polsce, kontynuował działalność w konspiracyjnych organizacjach. We wrześniu tego samego roku został komendantem Okręgu Łódzkiego zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN). W ciągu kilku miesięcy skompletował zarząd WiN-u, powołując i obsadzając dowództwo sześciu obwodów (Pabianice, Łowicz, Koluszki, Radomsko, Tomaszów Mazowiecki, Zduńska Wola). Został aresztowany w Łodzi (18.11.1946 r.). Następnie, 15 stycznia 1947 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi, za kierowanie Zrzeszeniem WiN, kolportaż nielegalnych czasopism i broszur, skazał Kazimierza Grendę na karę śmierci. Później Sąd Wojskowy zmienił wyrok na karę 15 lat więzienia oraz pozbawienie praw publicznych i obywatelskich na 5 lat. W marcu 1956 r., ze względu na stan zdrowia zwolniono go warunkowo. Zmarł po ciężkich cierpieniach 10 marca 1959 r. w wieku 53 lat. Został pochowany na dębieckim cmentarzu Bożego Ciała przy ul. Bluszczowej. Za działalność w Powstaniu Warszawskim, 1 stycznia 1945 r. został odznaczony przez gen. Armii Krajowej Jana Zientarskiego Krzyżem Walecznych. Pośmiertnie, 25 lipca 1994 r. Prezydent RP Lech Wałęsa odznaczył Kazimierza Grendę Komandorskim Orderem Odrodzenia Polski.

Uroczystość

W środę, 9 marca przy wejściu do Zespołu Szkół od ul. Armii Poznań odsłonięto tablicę upamiętniającą wielkiego patriotę, ofiarę stalinizmu – ppor. Kazimierza Grendę – powstańca warszawskiego, żołnierza podziemia niepodległościowego, a także nauczyciela geografii i kierownika Szkoły Powszechnej w Luboniu w latach 1936-1939. W uroczystości uczestniczyli z-ca burmistrza Dorota Franek, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu Rafał Reczek, przedstawiciel dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, komendant Szczepu ZHP Żabikowo im. hm. Kazimierza Grendy harcmistrz Bartosz Wilczek, dyrektor ZS – Anita Plumińska-Mieloch, Samorząd Uczniowski oraz społeczność ZS. Odsłonięcie tablicy poprzedziła uroczystość prowadzona przez Adama Staniszewskiego, podczas której przedstawiono i przybliżono sylwetkę Kazimierza Grendy.

Dyrekcja ZS dziękuje wszystkim uczestnikom uroczystości, szczególnie harcerzom, którzy pełnili wartę honorową przy tablicy.

(PAW)

Chwilę po odsłonięciu tablicy upamiętniającej dr Kazimierza Grendę
fot. Paweł Wolniewicz
Nowa tablica na ścianie u wejścia do ZS od strony Armii Poznań
fot. Paweł Wolniewicz

Paweł Wolniewicz

Sprawdź również

Podsumowanie działań referatu profilaktyki Straży Miejskiej w Luboniu

„Jesteśmy i działamy dla was” to zadanie, które realizujemy już od ponad czterech lat, mając …

Wędrowanie z plecakiem pełnym dobra

Życie prowadzi każdego z nas różnymi ścieżkami. Lubonianin Paweł Zaremba postanowił swoją życiową wędrówkę połączyć …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *