Strona główna / Aktualności / Za szkodę w środowisku do prokuratora? I tak być może…

Za szkodę w środowisku do prokuratora? I tak być może…

Komisja Ochrony Środowiska Rady Miasta Luboń jest po kolejnym, ciekawym spotkaniu z przedstawicielem instytucji na szczeblu wojewódzkim. Tym razem spotkaliśmy się z przedstawicielem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Poznaniu. Spotkanie trwało niemal dwie godziny, co oznacza, że zdecydowanie było o czym rozmawiać.

Czym w ogóle zajmuje się WIOŚ i dlaczego postanowiliśmy się z jego przedstawicielami spotkać? Zgłaszają się do nas często mieszkańcy narzekający na uciążliwości środowiskowe – hałas, odory czy zanieczyszczenie cieków wodnych lub nielegalne składowanie odpadów. WIOŚ jest właśnie instytucją, która w takich „kryzysowych” sytuacjach może podjąć działania kontrolne czy interwencyjne. Najczęściej podejmuje te działania w oparciu o przyjęty na początku roku plan pracy lub zgłoszenia bieżące mieszkańców i innych podmiotów. Zgłoszenia dotyczą różnych kwestii, choć najczęściej odnoszą się do niewłaściwego postępowania z odpadami (pozbywanie się odpadów w miejscach przypadkowych, handel dokumentacją, zawyżanie mocy produkcyjnych instalacji, nielegalny demontaż samochodów, nielegalny import samochodów). Dość liczne są też zgłoszenia dotyczące uciążliwości prowadzonej działalności gospodarczej (hałas, zanieczyszczenie powietrza, emisja odorów) czy podejrzeń skażenia środowiska. Co ciekawe na terenie całej Wielkopolski kontrole mogą być przeprowadzane jedynie przez kilkadziesiąt osób, będących inspektorami ochrony środowiska i posiadających uprawnienia do ich prowadzenia. Jak na niemal 3,5 mln mieszkańców i niespełna 30 tysięcy km2 powierzchni, nie jest to liczba imponująca. Choć już dokonania w zakresie liczby podjętych interwencji i ich skutków wydają się rzucać nowe światło na skuteczność tej nielicznej grupy pracowników: w 2020 r. skontrolowano 2 436 zakładów z 13 316 korzystających ze środowiska wg ewidencji WIOŚ, prowadząc niemal 3 000 kontroli i działań interwencyjnych. Kończyły się one przeważnie pouczeniami, nałożeniem grzywny lub administracyjnej kary pieniężnej, wstrzymywaniem działalności, wystąpieniami do innych organów, a nawet kierowaniem wniosków do sądów lub organów ścigania. Na terenie Lubonia w minionym roku przeprowadzono 7 kontroli odnoszących się do dwóch podmiotów gospodarczych – jedną z nich zakończono stwierdzeniem naruszeń i skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie osoby podejrzanej o popełnienie wykroczeń, zawiadomieniem do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz zobowiązaniem przedstawiciela podmiotu do usunięcia stwierdzonych naruszeń, natomiast w przypadku drugiej wyznaczono administracyjną karę pieniężną.

Co to wszystko oznacza dla mieszkańców naszego miasta? Po pierwsze, w sprawach nieco poważniejszych niż uciążliwy komin sąsiada (tu przypominamy o możliwości interwencji w Straży Miejskiej pod numerem telefonu 61 813 19 86), związanych z podejrzewanym zagrożeniem dla środowiska lub uciążliwością dla zdrowia i komfortu życia mieszkańców w związku z prowadzoną przez różne podmioty działalnością, zawsze można interweniować w WIOŚ pod numerem telefonu 61 827 05 00. Po drugie, szczególnie uciążliwe sprawy zgłaszane za pośrednictwem radnych czy pracowników Urzędu Miasta w dalszym ciągu będą przekazywane bezpośrednio do Inspektoratu, postaramy się jednak już na wstępie „wyposażyć” inspektorów w możliwie szeroki zakres informacji, przedstawiając kompleksowy materiał „dowodowy”. Po trzecie wreszcie – Komisja Ochrony Środowiska planuje wnioskować do WIOŚ o objęcie wybranych podmiotów w naszym mieście planowanymi kontrolami w roku 2022 i latach kolejnych. Oby była to dobra kontynuacja coraz skuteczniejszej współpracy!

Anna Bernaciak

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Jeszcze kurz nie opadł po wyborach samorządowych, bowiem w niektórych miastach i gminach 21 kwietnia …

gen. Henryk Kowalówka fot. Zb. Muzeum Martyrologicznego w Luboniu

80. rocznica zamordowania gen. Henryka Kowalówki

4 czerwca o godz. 10:00 odbędzie się uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę zamordowania w obozie karno-śledczym …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *