Recent Posts

Podział majątku a spółka cywilna

Uścisk dłoni

Rozwód to zawsze trudny czas dla obu stron, zwłaszcza gdy dochodzi do konieczności podziału majątku. Sytuacja komplikuje się dodatkowo, gdy małżonkowie są wspólnikami w spółce cywilnej. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, prawa dotyczące podziału majątku są skomplikowane, a obecność wspólnego biznesu wprowadza dodatkowe wyzwania.

Czytaj więcej