Strona główna / Aktualności / Nieprawdziwe zarzuty jednego z lubońskich KWW – banery w sądzie

Nieprawdziwe zarzuty jednego z lubońskich KWW – banery w sądzie

Oświadczenie Komitetu Wyborczego Wyborców Forum Obywatelskiego Luboń

W związku z wytoczonym przez pana Jakuba Jackowskiego – Pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicji Mieszkańców Lubonia procesem w trybie wyborczym przeciwko naszemu ugrupowaniu, chcemy Państwa poinformować, że wniosek został oddalony przez Sąd pierwszej instancji.

Wyjaśniając zaistniałą sytuację należy wspomnieć, że przedstawiciele KWW Mieszkańcy Lubonia zarzucili naszemu Komitetowi jednoznaczne sugerowanie na umieszczonych w przestrzeni Miasta banerach wyborczych prezentujących kandydatów do Rady Miasta Luboń jakoby wszyscy z nich pełnili już funkcję radnych, z uwagi na umieszczony nad imieniem i nazwiskiem przedrostek „radny/radna”. Pan Jakub Jackowski zarzucił nam tym samym rozpowszechnianie materiałów zawierających nieprawdziwe informacje, wprowadzanie potencjalnych wyborców w błąd oraz naruszenie zasad i przebiegu kampanii wyborczej. Sąd jednak w całości oddalił te zarzuty przychylając się do naszej argumentacji. Według nas przedrostek ten należy traktować całościowo, w kontekście używanego przez nasze ugrupowanie hasła wyborczego „Pewny wybór dla Lubonia”. 

W oczywisty więc sposób stosowane przez nas figury retoryczne odnoszą się do potencjalnej sytuacji, która może zaistnieć w przyszłości w przypadku wyboru przez Mieszkańców danego kandydata. Pragniemy podkreślić, że naszą jedyną intencją jest zachęcenie wyborców do głosowania, a praktyka używania haseł wyborczych razem z przedrostkami poszczególnych funkcji publicznych stosowana jest w wielu kampaniach wyborczych w Polsce. Przytaczając naszą argumentację powoływaliśmy się więc na kampanię wyborcze m.in. kampanii Prezydenckiej z 2005 roku (hasło – „Prezydent Tusk”) czy różnych obecnych kampanii samorządowych w których poszczególne komitety wyborcze posługują się w swoich materiałach wyborczych słowem „radny/radna” określając tak kandydatów do tychże rad. 

Dlatego też, tak jak wspomnieliśmy powyżej sąd w całości przychylił się do naszej argumentacji oddalając wniosek. Sąd uznał, że plakaty wyborcze nie są plakatami informacyjnymi i mają na celu zdobycie poparcia na dany urząd dla danej osoby. Zdaniem Sądu, nasze plakaty, na których słowu radna/radny towarzyszy określenia “miejsce 4” bądź “miejsce 5” jednoznacznie sygnalizują, że mówimy o danym kandydacie na radnego umieszczonym na określonym miejscu danej listy wyborczej.

Ponadto pragniemy podkreślić, że w swojej kampanii wyborczej jako KWW Forum Obywatelskie Luboń kierujemy się transparentnymi i przejrzystymi zasadami w oparciu o rzetelny i realny program wyborczy, do zapoznania z którym serdecznie zachęcamy w myśl naszego hasła „Pewny wybór dla Lubonia”. 

KWW Forum Obywatelskie Luboń

Postanowienie Sądu

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

Sprzątanie brzegów Warty

X Sprzątanie Brzegów Warty, Odry oraz innych rzek i jezior w Polsce

20 kwietnia (sobota) o godz. 10 na Plaży Miejskiej przy ul. Rzecznej w Luboniu spotykamy …

Życie w Ośrodku Kultury

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *