Strona główna / Aktualności / LIX Sesja Rady Miasta – wraca Luboński Budżet Obywatelski

LIX Sesja Rady Miasta – wraca Luboński Budżet Obywatelski

LIX Sesja Rady Miasta Luboń odbyła się 18 maja. Trwające niecałą godzinę posiedzenie zdominowane było przez sprawy finansowe, choć pojawiła się też dobra informacja o powrocie w 2024 r. budżetu obywatelskiego.

Głosy mieszkańców

Zanim radni zajęli się uchwałami, głos zabrała mieszkanka Lubonia z ul. Norwida, która zwróciła się do Pani Burmistrz o zmianę tej ulicy na jednokierunkową, tak jak jest to w przypadku pozostałych dróg między ulicami 11 Listopada a Kościuszki. Obecnie parkujące tam samochody i tak uniemożliwiają wymijanie się pojazdów, co dodatkowo powoduje niebezpieczeństwo stłuczki. Zaproponowała, aby ruch odbywał się w kierunku ul. Kościuszki. Burmistrz obiecała przeanalizować tę propozycję.

Powrót budżetu obywatelskiego

Po przerwie związanej z pandemią w 2024 r. mieszkańcy znów będą mogli składać swoje propozycje do Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego. Miasto zamierza zakupić specjalne narzędzie internetowe (dedykowaną platformę) do obsługi systemu głosowania. Nowe rozwiązanie wymagało wprowadzenia zmian w uchwale „W sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego”. Oznacza to także, że od kolejnej edycji LBO będzie możliwe oddawanie głosów jedynie zdalnie. Na pytanie radnego Marka Samulczyka, co z osobami, które nie potrafią posługiwać się internetem lub nie mają do niego dostępu, Pani Burmistrz zapewniła, że Miasto zorganizuje specjalne punkty, gdzie każdy będzie mógł zagłosować z pomocą asystenta.

Zmiany w budżecie Miasta na 2023 oraz wieloletniej prognozie finansowej

Wśród wielu zmian porządkujących budżet Miasta na 2023 r. oraz wieloletnią prognozę finansową znalazło się między innymi przesunięcie realizacji budowy ulic Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej), Wiśniowej oraz Słowackiego na 2024 r. Obecnie dochody budżetu na 2023 rok planowane są na kwotę 170 440 393,70 zł, natomiast wydatki na kwotę 202 100 225,92 zł.

Radna Magdalena Woźniak pytała, czy jest jakiś ostateczny termin realizacji przejścia pod torami, po którym nie będzie możliwości uzyskania dofinansowania w ramach instrumentu ZIT. Jak zapewnił Pan Burmistrz wszystkie działania mieszczą się w harmonogramie, a obecnie trwają rozmowy z PKP o ewentualnym pozyskaniu dodatkowych środków na tę inwestycję, co jednak wymaga wcześniejszego opracowania koncepcji.

Radny Marek Samulczyk wyraził zaniepokojenie, że już w II kwartale Miasto zdecydowało się zrezygnować z realizacji w tym roku budowy ulic Miodowej, Wiśniowej i Słowackiego. Pytał, czy wynika to ze złej sytuacji finansowej. Burmistrz zapewniła, że taka decyzja jest wynikiem harmonogramu prac, które zakończą się w przyszłym roku, stąd przesunięcia w budżecie.

Zmiany w harmonogramie spłaty pożyczki z NFOŚiGW

W 2022 r. Miasto Luboń zaciągnęło pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 2 732 073,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów”. W związku z przedłużeniem okresu spłaty konieczna była zmiana zapisów stosownej uchwały. Jednocześnie jak zapewnił Skarbnik Miasta, odpowiadając na pytanie radnego Marka Samulczyka, istnieje możliwość uzyskania umorzenia części pożyczki nawet do 30% w przypadku osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu odpadów. Zakończenie prac budowlanych w PSZOK-u planowane jest na listopad tego roku, natomiast uruchomienie punktu ma nastąpić w połowie przyszłego roku.

Wolne głosy

Radny Marek Samulczyk pytał o stan prac planistycznych dotyczących ul. Kopernika. Burmistrz Michał Popławski odpowiedział, że czekamy na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, ponieważ projekt został złożony do zaopiniowania.

Radny zgłosił także problem drzew wzdłuż ul. Nowiny, które, jak informują mieszkańcy, posadzone zostały bardzo blisko granic prywatnych posesji (ok. 1 metra), co w przyszłości może powodować, że korony i korzenie będą wchodzić na teren tych działek. Nie tylko utrudni to pielęgnację roślin, ale także mogą pojawić się skargi mieszkańców. Pani Burmistrz zapewniła, że nasadzenia zostały przeprowadzone między innymi na wniosek lokalnych wspólnot, natomiast miejsce wynika z konieczności pozostawienia przestrzeni na drogę (płyty) oraz chodnik.

Radna Małgorzata Nyćkowiak z kolei zwróciła uwagę na usychanie bluszczu, który rośnie w gazonach przy „zielonych przystankach”. Zaproponowała, aby przesadzić go bezpośrednio do gruntu.

Jakub Jackowski

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *