Strona główna / Aktualności / Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Jeszcze kurz nie opadł po wyborach samorządowych, bowiem w niektórych miastach i gminach 21 kwietnia br. przeprowadzono drugą turę wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a już przygotowujemy się do kolejnych, tym razem europarlamentarnych wyborów, które w Polsce odbędą się 9 czerwca (niedziela, w godzinach 7-21). W Rzeczypospolitej Polskiej będzie wybieranych 53 posłów do Parlamentu Europejskiego, w tym pięcioro z okręgu wyborczego nr 7 obejmującego teren województwa wielkopolskiego.

Głosowanie do Europarlamentu odbywa się co pięć lat. W dniach od 6 do 9 czerwca 2024 r. we wszystkich 27 państwach Unii Europejskiej miliony obywateli oddadzą głos na swoich przedstawicieli. W różnych krajach wybory przeprowadzone zostaną w różne dni tygodnia.

Obywatele w poszczególnych krajach zagłosują na różne sposoby, w niektórych krajach skorzystają z kart do głosowania, a w innych będą mogli głosować drogą elektroniczną lub online. W tym roku wybranych zostanie 720 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego, to jest o 15 więcej w porównaniu z poprzednimi wyborami. Do wyborów przystąpią członkowie krajowych partii i ugrupowań, ale po uzyskaniu mandatu większość z nich zrezygnuje z dotychczas pełnionych funkcji i zdecyduje się na przystąpienie do ponadnarodowych grup politycznych.

 

Posłowie i posłanki zwracają uwagę na ważne tematy polityczne, gospodarcze i społeczne oraz stoją na straży wartości Unii Europejskiej: poszanowania praw człowieka, wolności, demokracji, równości i praworządności. UE zajmuje się sprawami, które dla większości obywateli są bardzo ważne, takimi jak środowisko, bezpieczeństwo, migracja, polityka społeczna, prawa konsumentów, gospodarka, praworządność i wiele innych.

W dzisiejszym świecie każde zagadnienie, które jest istotne na szczeblu krajowym, ma również wymiar europejski. Nasz głos zadecyduje, kto będzie naszym reprezentantem w Parlamencie Europejskim podczas przygotowywania nowych przepisów i kto wpłynie na wybór członków Komisji Europejskiej. A te decyzje mają z kolei bezpośredni wpływ na nasze codzienne życie i życie wielu innych ludzi.

Gdzie i jak głosować…

Wyborcy głosują w miejscu stałego zamieszkania, w tych samych lokalach wyborczych, które były właściwe dla wyborów samorządowych. Warto sięgnąć do numeru kwietniowego GL (patrz s. 9), w którym opublikowaliśmy wykaz ulic wchodzących w skład poszczególnych okręgów wyborczych.

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców z urzędu na podstawie miejsca zameldowania na pobyt stały. Jeśli w ostatnim czasie zmienił się jego adres zamieszkania, może sprawdzić we właściwym urzędzie gminy czy znajduje się w rejestrze wyborczym.

Jeżeli w nim nie figuruje może złożyć wniosek o dopisanie najpóźniej do trzeciego dnia przed dniem wyborów. Osoba, która chce głosować poza miejscem stałego zamieszkania, ma dwie możliwości:

  • może pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania – wniosek składa się w urzędzie gminy, w której jest się ujętym w spisie wyborców, najpóźniej trzy dni przed dniem wyborów. Z tym zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju.
  • może złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w gminie, w której będzie przebywać w dniu wyborów. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy, najpóźniej trzy dni przed dniem wyborów.

Osobom z niepełnosprawnościami, które chciałyby wziąć udział w wyborach, przysługują dwie dodatkowe formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika.
Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, może głosować przez pełnomocnika.

Głosować może każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat.
Członkowie komisji wyborczej mają obowiązek sprawdzić tożsamość głosującego, dlatego do lokalu wyborczego należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający naszą tożsamość (np. dowód osobisty).

Wyniki wyborów będą podawane na żywo na stronie internetowej: https://results.elections.europa.eu/pl/.

Beata Spychała na podstawie materiałów źródłowych portal WE (https://elections.europa.eu/pl/)

Beata Spychała

Sprawdź również

Bezpłatna mammografia 

Profesjonalni elektroradiolodzy, nowoczesny sprzęt cyfrowy i komfortowe mammobusy już od czerwca będą dostępne dla pań …

70-lecie Miasta Luboń – fotorelacja

W sobotę  22 czerwca na ogrodzie Dziennego Domu „Senior-Wigor” świętowaliśmy siedemdziesiąte urodziny miasta. Pełna relacja …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *