Strona główna / Aktualności / LXVIII Sesja Rady Miasta Luboń

LXVIII Sesja Rady Miasta Luboń

16 kwietnia 2024 r. odbyła się Sesja Rady Miasta, podczas której 20 obecnych radnych podjęło osiem uchwał. 

 

Usługi opiekuńcze

Jednomyślnie przyjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wybory ławnika

Radni zdecydowali o przyjęciu regulaminu dotyczącego zasad wyboru na ławnika, spośród obecnych wybrano 3-osobowy skład komisji skrutacyjnej: Magdalena Kleczewska – przewodnicząca, Iwona Kaczmarek – członek,  Michał Szwacki – członek. Następnie w wyniku tajnego głosowania dokonano wyboru ławnika na kadencję 2024-2027, została nim jedyna kandydatka p. Aleksandra Małgorzata Suczylim.

Plany miejscowe

17 głosów za, 3 wstrzymujących się, takim wynikiem radni przyjęli wprowadzenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Za autostradą”. Jednogłośnie zostało przyjęte wprowadzenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żabikowo Zachód”.

Zasoby wodne

20 obecnych radnych pozytywnie przyjęło zapis zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie Miasta Luboń, polegających na budowie urządzeń  do retencjonowania wód opadowych w miejscu ich powstania.

Dotacje oświatowe

W kolejnej uchwale radni przyjęli jednogłośnie uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Korekty w budżecie Miasta oraz WPF

Radni jednogłośnie przyjęli poprawki do budżetu miasta na rok 2024, związane m.in. z oświatą, inwestycjami drogowymi, z wyborami do rady miasta i na burmistrza oraz do Europarlamentu. 18 głosów za, 2 wstrzymujących się, takim wynikiem radni przyjęli zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2041.

Oprac. Beata Spychała

Beata Spychała

Sprawdź również

gen. Henryk Kowalówka fot. Zb. Muzeum Martyrologicznego w Luboniu

80. rocznica zamordowania gen. Henryka Kowalówki

4 czerwca o godz. 10:00 odbędzie się uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę zamordowania w obozie karno-śledczym …

Zawody wędkarskie dla dzieci i dorosłych

Dnia 1 czerwca (sobota) na zalewie „Kocie Doły” w Luboniu, Zarząd Koła PZW „Lubonianka” organizuje …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *