Strona główna / Aktualności / LVI sesja Rady Miasta

LVI sesja Rady Miasta

23 lutego odbyła się LVI sesja Rady Miasta, podczas której radni podjęli uchwały dotyczące między innymi likwidacji drzewa na dziedzińcu SP2 w Luboniu, wsparcia renowacji zabytków oraz dofinansowania Powiatu Poznańskiego na program likwidacji azbestu.

Zniesienie formy ochrony przyrody z drzewa rosnącego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2

Radni podjęli uchwałę o zniesieniu ochrony nad wierzbą białą (o obwodzie pnia 506 cm) uznaną za pomnik przyrody, która rośnie na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu przy ul. Żabikowskiej. Usunięcie drzewa jest konieczne ze względu na zły stan fitosanitarny drzewa oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom.

Dotacja na prace konserwatorskie zabytków

Określono zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Luboń. W sytuacji, gdy Miastu uda się pozyskać środki zewnętrzne, dotacja może wynieść nawet 98% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich. Wnioski na dotację na określonym formularzu można składać do Burmistrza Miasta Luboń w terminie do 16 marca 2023 r.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Burmistrza, obecnie wiadomo o trzech wnioskach podmiotów zewnętrznych (Luvena S.A., Grupa River Sp. z o.o., Szkoła Podstawowa im. św. Filipa Neri). Miasto planuje zgłosić renowację pomnika Siewcy wraz z otaczającym parkiem.

Radny Marek Samulczyk (Koalicja Mieszkańców Lubonia –  KML) zwrócił się z prośbą do Burmistrz o rozważenie zgłoszenia do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków maksymalnej liczby projektów tj. 10, proponując m.in. budynki komunalne przy ul. Okrzei/ul. Brzechwy oraz przy ul. Armii Poznań.

Odrzucenie skarg

Radni zdecydowali o odrzuceniu dwóch skarg na działanie Burmistrz Miasta Luboń, uznając je za niezasadne. Pierwsza dotyczyła kilku kwestii związanych z nadmiernym hałasem, wycinką krzewów, legalnością wyprowadzonej rury wentylacyjnej oraz wątpliwościami, czy działalność gospodarcza zadeklarowana przez jedną z firm jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Druga skarga dotyczyła wypełniania przez Urząd Miasta ustawowych wymogów w obszarze zapewnienia dostępu do danych przestrzennych w tematyce: zbiory aktów planowania przestrzennego, za pośrednictwem usług sieciowych.

Usuwanie azbestu

Rada Miasta zgodziła się na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w kwocie 25 000,00 zł na zadanie usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Krajowym Programem Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Polski”. Celem programu jest likwidacja do 2032 roku wyrobów zawierających azbest oraz pomoc w usuwaniu azbestu polegająca na demontażu lub odbiorze tych wyrobów z terenu nieruchomości należących do wnioskodawców.

Wolne głosy

Radny Bogdan Tarasiewicz (KML) tradycyjne zapytał o sytuację uchodźców z Ukrainy. Pani Burmistrz Dorota Franek przekazała, że obecnie w Dziennym Domu Senior-Wigor przebywa siedem osób, które jednak do początku marca opuszczą placówkę. Wiąże się to ze zmianą przepisów, które od 1 marca wprowadzają zasadę, że uchodźcy muszą partycypować w kosztach utrzymania. Większość z nich znalazła sobie pracę i inne lokum lub opuściła nasze miasto.

Radny Tarasiewicz zwrócił również uwagę na nieprawidłowości w wadze węgla sprzedawanego mieszkańcom przez wskazanego przez Miasto pośrednika. Na swoim przykładzie opisał sytuację, w której zakupił mokry węgiel, a po jego wysuszeniu waga nie była zgodna z deklarowaną. Pani Burmistrz poprosiła o zgłaszanie takich sytuacji bezpośrednio pośrednikowi.

Jakub Jackowski

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

Uczestnicy jednej z poprzednich edycji biegu fot. Anna Strojna

Bieg Tropem Wilczym

W niedzielę, 3 marca w Lasku Majońskim przy ul. Armii Poznań 51 B Stowarzyszenie Odra-Niemen …

Rekrutacja do lubońskich przedszkoli publicznych

  Szanowni Państwo, od 26 lutego do 8 marca 2024 roku będzie trwała elektroniczna rekrutacja …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *