Strona główna / Aktualności / XLV Sesja Rady Miasta Luboń

XLV Sesja Rady Miasta Luboń

Nietypowo, bo w piątek 22 kwietnia, odbyła się XLV Sesja Rady Miasta Luboń, podczas której radni przyjęli sprawozdania między innymi służb mundurowych za 2021 r., przyznali Medale „Zasłużony dla Miasta Luboń” oraz zmienili regulamin korzystania z Parku Papieskiego.

Sprawozdania za 2021 r.

Co roku służby mundurowe oraz instytucje podległe UM prezentują raporty ze swojej działalności za minione 12 miesięcy. Podczas kwietniowej sesji radni przyjęli raporty za 2021 r. przygotowane przez: Komendanta Komisariatu Policji w Luboniu Pana nadkom. Dariusza Majewskiego, Komendanta Straży Miejskiej Miasta Luboń Pana Łukasza Kołcza, Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu Pana Marka Maciejewskiego, Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pana Rafała Marka, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Katarzyny Andrzejczak. Ponieważ wszystkie sprawozdania omawiane były szczegółowo podczas Komisji Rady Miasta, sesja była jedynie okazją do podziękowania skierowanego od Pani Burmistrz do wszystkich służb za ich pracę na rzecz Miasta i mieszkańców w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niesienia pomocy.

Zmiana regulaminu korzystania z parków i zieleńców

Radni wprowadzili zmianę w zapisach „Regulaminu korzystania z parków i zieleńców na terenie Miasta Luboń”, dzięki której na terenie Parku Papieskiego możliwe będzie spożywanie napojów alkoholowych w miejscach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz w trakcie organizowanych imprez. Oznacza to, że podczas np. kolejnych „Dni Lubonia” będzie można wypić legalnie alkohol. Palenie tytoniu oraz zażywanie środków odurzających wciąż pozostaje zakazane.

Usuwanie azbestu

Rakotwórczy azbest wciąż znajduje się w wielu obiektach, także na terenie Lubonia. Dlatego Miasto razem ze Starostwem Poznańskim realizuje zadanie związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego zgodnie z „Krajowym Programem Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Polski”. Radni przeznaczyli na ten cel w 2022 r. kwotę 25 000,00 zł. Mieszkańcy, którzy chcieliby się pozbyć elementów azbestowych, mogą wnioskować o dofinansowanie na demontaż lub odbiór tych wyrobów z terenu swojej nieruchomości. UM będzie prowadził akcję informacyjną w tym zakresie. Przypomnijmy przy tej okazji, że wśród budynków publicznych w Luboniu jeszcze przedszkole nr 5 posiada azbest, który niestety obecnie nie może być usunięty. Pani Burmistrz poinformowała, że dopiero po wybudowaniu nowego przedszkola możliwe będzie wyburzenie starego budynku i usunięcie elementów azbestowych.

Ekwiwalent dla strażaków

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie przeciwpożarowej zmianie uległ ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach, który obecnie wynosi: 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej, 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu.

 Zasłużeni dla Miasta Lubonia

Radni przez aklamację przyznali pięć Medali „Zasłużony dla Miasta Luboń” mieszkańcom i instytucjom, którzy swoją działalnością w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju naszego Miasta:

  1. Pani Beata Krystkowiak-Grycza – współzałożycielka Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga”;
  2. Pan Ireneusz Zygmanowski – założyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga”;
  3. Pani Irena Podżerek – inicjatorka utworzenia zespołu śpiewaczego „Szarotki”;
  4. Pan Adam Gabler – prezes Stowarzyszenia „Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli”;
  5. Towarzystwo Młodzieży Sportowej „Stella” – klub sportowy, w tym roku obchodzący 100-lecie istnienia.

Wyższe czy niższe wadium przy przetargach inwestycyjnych

Podczas wolnych wniosków zrodziła się dyskusja między radnymi Koalicji Mieszkańców Lubonia (Moniką Nawrot i Markiem Samulczykiem) a Panią i Panem Burmistrz w sprawie wysokości wadium, jakie Miasto powinno ustalać w postępowaniach przetargowych na realizację inwestycji budowlanych. Radni stali na stanowisku, że wadium powinno być jak najwyższe, aby zabezpieczać interes Miasta w sytuacji ewentualnego wycofania się inwestora przed zakończeniem robót. Z kolei Pani Burmistrz stała na stanowisku, że wysokie wadium może odstraszać potencjalnych wykonawców oraz wpłynąć na wzrost ceny usługi, która musi obejmować ewentualne ryzyko utraty wadium.

Ukraińcy w Luboniu

Pani Burmistrz Dorota Franek na prośbę Pana radnego Bogdana Tarasiewicza przedstawiła dane dotyczące obecności uchodźców z Ukrainy w Luboniu. W dniu 22 kwietnia do lubońskich szkół podstawowych uczęszczało 216 uczniów z Ukrainy. Do przedszkoli zapisano 59, a do żłobków jedynie 2 dzieci. Wszyscy objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną na miejscu w szkołach lub w Centrum Organizacji Pozarządowych (w soboty). Z kolei w Dziennym Domu „Senior-Wigor” przebywało 27 uchodźców (głównie matki z dziećmi).

Konsultacje społeczne w sprawie patrona Miasta

Na koniec Pani Burmistrz zapowiedziała organizację konsultacji społecznych w sprawie wniosku Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny dotyczącego uznania bł. E. Bojanowskiego patronem Lubonia. Konsultacje z mieszkańcami w formie ankiety internetowej mają odbyć się w terminie 27 kwietnia-11 maja.

Jakub Jackowski

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

Podsumowanie działań referatu profilaktyki Straży Miejskiej w Luboniu

„Jesteśmy i działamy dla was” to zadanie, które realizujemy już od ponad czterech lat, mając …

Wędrowanie z plecakiem pełnym dobra

Życie prowadzi każdego z nas różnymi ścieżkami. Lubonianin Paweł Zaremba postanowił swoją życiową wędrówkę połączyć …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *