Strona główna / Aktualności / Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

Lubonianie, którzy używają węgla jako surowca do ogrzewania swojego gospodarstwa domowego, mogą już składać wnioski i otrzymać jednorazowe rządowe wsparcie w wysokości 3 000 zł (nie obowiązują kryteria dochodowe). Wnioski można składać do 30 listopada br., wniosek złożony po tym terminie zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

W piątek,12 sierpnia br. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym, która zapewnia wsparcie finansowe tym gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania są urządzenia zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi min. 85% węgla kamiennego. Z uwagi na to, że pomoc finansowa wynikająca z powyższej ustawy przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla gospodarstw domowych ogrzewanych paliwami stałymi wymienionymi powyżej, każdy wniosek zostanie zweryfikowany z wpisem dokonanym w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Niezgodność wpisu z deklaracją źródła ogrzewania we wniosku lub brak wpisu do CEEB skutkować będzie odmową przyznania wsparcia.

Każdy wnioskodawca, który zaznaczy jako źródło ogrzewania kocioł na paliwo stałe lub kocioł stanowiący element lokalnej sieci ciepłowniczej, a nie składał deklaracji, ponieważ nie jest właścicielem lokalu (wynajem, wspólnoty mieszkaniowe, zasoby komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe) jest zobowiązany załączyć do wniosku oświadczenie lub zaświadczenie zarządcy lub właściciela lokalu o takim sposobie ogrzewania, zgodnie z wpisem do CEEB. Bardzo istotną kwestią jest również właściwe rozumienie lokalnej sieci ciepłowniczej. Formularz wniosku zawiera wyjaśnienie w części I pkt. 4 znaczek 11. Tam zaznaczamy rodzaj budynku, w którym mieszkamy i w przypadku zamieszkiwania w lokalu lub budynku ogrzewanym przez lokalną sieć ciepłowniczą, wsparcie przysługuje jeśli nominalna moc ciepłownicza lokalnej sieci ciepłowniczej nie przekracza 11,6 MW. Prosimy o zweryfikowanie tego u zarządcy lokalu – pozwoli to uniknąć ewentualnych konsekwencji wynikających z poświadczenia nieprawdy.

W Luboniu realizacją zadania zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS). Wnioski należy składać w miejscu faktycznego zamieszkania i gospodarowania, można je składać elektronicznie za pośrednictwem e-puap z podpisem elektronicznym lub uwierzytelniając profilem zaufanym oraz w formie papierowej za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Źródlana 1 62-030 Luboń, osobiście w biurze podawczym MOPS w dni robocze od pn. do pt. w godz. 9.00-14.30 lub wrzucając do skrzynek podawczych umieszczonych przy drzwiach wejścia A i B – w godz. 7-18. Ponadto do końca września w każdy wt. i czw. w godz. 9-13 można składać wnioski w dwóch dodatkowych punktach: budynku Straży Miejskiej przy ul. Dworcowej 1 i Ośrodku Kultury przy ul. Sobieskiego 97.

Na stronie internetowej MOPS oraz na portalu informacyjnym „Gazety Lubońskiej” udostępniono wnioski o dodatek węglowy.

Link: https://mops-lubon.pl/wiadomosci/7003/dodatek-weglowy

MOPS

We wtorki i czwartki wnioski można składać również w siedzibie Straży Miejskiej
fot. Paweł Wolniewicz
Punkt składania wniosków, we wtorki i czwartki funkcjonuje również w lubońskim Ośrodku Kultury
fot. Paweł Wolniewicz

Paweł Wolniewicz

Sprawdź również

XII Wielkopolskie Spotkanie Sportowo-Integracyjne Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W sobotę, 18 maja słuchacze ULTW wzięli udział w Sportowym Święcie Wielkopolskich Seniorów w Sierakowie. …

Wykład dla Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku

„Młodości! Ty nad poziomy wylatuj, a okiem słońca ludzkości całe ogromy przenikaj z końca do …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *