Strona główna / Aktualności / XXXVI Sesja Rady Miasta Luboń – dyskusja nad zmianami w budżecie

XXXVI Sesja Rady Miasta Luboń – dyskusja nad zmianami w budżecie

1 października w trybie hybrydowym odbyła się XXXVI Sesja Rady Miasta Luboń. Najważniejszym punktem obrad okazała się dyskusja nad zmianami w budżecie Miasta na rok 2021, które związane były głównie z wydatkami w obszarze oświaty oraz inwestycjami.

 

Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Dotychczas osoby bezdomne kierowane do ośrodków wsparcia nie ponosiły odpłatności, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty kryterium dochodowego. Jednak zmiana ustawy o pomocy społecznej wprowadziła nowe regulacje dotyczące opłat. I tak nowe stawki zakładają, że wysokość odpłatności za pobyt liczona jako procentowa wartość dochodu osoby bezdomnej – samodzielnie gospodarującej albo osoby w rodzinie wynosi w schronisku dla osób bezdomnych do 30%, a w przypadku w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi do 50%. Jak informowała Pani Katarzyna Andrzejczak – dyrektor lubońskiego MOPSu, takie rozwiązanie w opinii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, ma uwrażliwić osoby bezdomne, że również powinny ponosić koszty swojego pobytu w placówkach wsparcia.

 

Nowe nazwy przystanków

W związku z funkcjonowaniem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM), konieczne okazały się zmiany w nazwach niektórych przystanków w Luboniu, z których istnieje możliwość przesiadki na PKM. Nowe nazewnictwo ma ujednolicić miejsca styku transportu ZTM z PKM, ułatwiając w ten sposób pasażerom orientację odnośnie ich lokalizacji. Zmiany dotyczą przystanków na ul. Dworcowej i ul. Cieszkowskiego, które teraz noszą nazwę Luboń/PKM.

 

Nowa ulica w Luboniu

Nowa droga wewnętrzna, prostopadła do ul. Małopolskiej, będzie nosić nazwę ul. Lubuskiej. Została utworzona na wniosek właściciela działki w związku z koniecznością ustalania numerów porządkowych nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę.

 

Inkasenci

Rada Miasta przyjęła także uchwałę w sprawie opłaty skarbowej wskazując osoby pełniące w Urzędzie Miasta funkcję inkasentów. Wynagrodzenie za inkaso ustalono na poziomie 5% od zainkasowanej kwoty.

 

Zmiany w budżecie Miasta

Październikowa sesja przyniosła istotne zmiany w budżecie Miasta na 2021 r., które, jak podkreślił Skarbnik Miasta, wynikają z rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz konieczności uporządkowania finansów w III kwartale. Obecnie dochody budżetu wynoszą 165.085.444,21 zł (zwiększono o 1.685.365,29 zł), natomiast wydatki 176.958.515,18 zł (zwiększono o 1.685.365,29 zł).

Wśród najciekawszych zmian wskazać należy:

  • dotację celową w wysokości 25.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej przekazanej przez Województwo Wielkopolskie na zakup łodzi silnikowej z osprzętem na potrzeby ratownictwa wodnego;
  • przeznaczenie kwoty 53.000,00 zł na budowę zielonego przystanku na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Poniatowskiego;
  • zwiększenie o 100.000,00 zł kwoty na budowę przejścia dla pieszych na ul. Żabikowskiej;
  • zwiększenie o 100.000,00 zł kwoty na modernizację budynku MOPS z przeznaczeniem m.in. na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do termomodernizacji.

Jak podkreśliła Pani Burmistrz Miasto na przeprowadzonych w tym roku przetargach na 7 inwestycji zaoszczędziło ok. 3.800.000,00 zł, które mogło wydatkować na inne cele.

Do przedstawionych zmian swoje wątpliwości zgłaszał Radny Marek Samulczyk pytając, czy wydatkowanie 53.000 zł na jeden zielony przystanek, to nie za wiele biorąc pod uwagę, że w Luboniu wiele przystanków czeka na zwykłe wiaty. W odpowiedzi Zastępca Burmistrza Miasta Michał Popławski zaznaczył, że inwestycja, która ma zostać zrealizowana jeszcze w tym roku, jest pierwszą tego typu i jej celem jest poprawa komfortu pasażerów oraz zazielenienie Miasta. Radny M. Samulczyk poprosił zatem o informacje, ile kosztował projekt przestanku, natomiast Radny B. Tarasiewicz zaproponował, aby wprowadzić drobne zmiany w projekcie wiaty zwiększając dach i przyciemniając szyby w celu ochrony przed słońcem. Dyskusja dotyczyła również kwestii wydatków na przejścia dla pieszych na ul. Żabikowskiej – radni chcieli wiedzieć ile ich będzie oraz jaka będzie ich lokalizacja.

Jakub Jackowski

Redakcja GL

Gazeta Lubońska - niezależne pismo i portal mieszkańców Lubonia.

Sprawdź również

Bezpłatna mammografia 

Profesjonalni elektroradiolodzy, nowoczesny sprzęt cyfrowy i komfortowe mammobusy już od czerwca będą dostępne dla pań …

70-lecie Miasta Luboń – fotorelacja

W sobotę  22 czerwca na ogrodzie Dziennego Domu „Senior-Wigor” świętowaliśmy siedemdziesiąte urodziny miasta. Pełna relacja …

Jeden komentarz

  1. Dla kogo przeznaczona jest łódź, czy to jest sprzęt dla OSP Luboń?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *